Zpět

Nová koncepce profesního vzdělávání zaměstnanců MOTOR JIKOV Group

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00393

Projekt je zaměřen na rozvoj systému profesního vzdělávání zaměstnanců skupiny MOTOR JIKOV Group, která představuje čtyři jihočeské velké podniky působící ve strojírenství a slévárenství. Skupina disponuje mj. společnou strategii rozvoje lidských zdrojů založenou na koordinovaném vzdělávání zaměstnanců všech čtyř společností se záměrem maximalizovat efekty ze vzdělávání jak pro jednotlivé společnosti, tak pro skupinu jako celek.


Předmětem projektu je především realizace společných vzdělávacích aktivit, a to systémovým způsobem pro všechny skupiny zaměstnanců dle jejich zařazení a odbornosti, dále vzdělávání pro specifické potřeby, např. řídících pracovníků či budoucích interních lektorů v určitém tématu.Jednou z nosných aktivit je zohlednění rovnosti příležitostí zaměstnanců v celkové koncepci rozvoje lidských zdrojů a napříč všemi strategickými a metodickými dokumenty, dále v práci všech řídících pracovníků. V projektubude také vytvořen tým odborníků ze skupiny pracovníků nad 50 let, kteří budou po nezbytném zaškolení působit jako mentoři buďto pro určitou skupinu zaměstnanců nebo v rámci své specializace. Součástí jejich práce bude vyhledávání talentovaných jedinců a jejich další směřování k příp. manažerským či odborným funkcím.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společností skupiny MOTOR JIKOV Group.; Specifickou cílovou skupinou jsou:; - řídící pracovníci skupiny,; - zkušení řadoví pracovníci nad 50 let,; - řadoví pracovníci do 25 let,; - nadaní pracovníci s potenciálem kariérního či odborného růstu.

Příjemce

 • MOTOR JIKOV Group a.s.
 • IČ: 62525182
 • Sídlo:
  • Ulice: Kněžskodvorská
  • Číslo popisné: 2277/26
  • Městská část: České Budějovice 3
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37004
 • http://www.motorjikov.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018