Zpět

Nová šance – mikroregion Kojetínsko

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00081

Projekt bude  realizován v rámci okresu Přerov, s hlavním zaměřením na mikroregion s nejvyšší nezaměstnaností - Kojetínsko, kde míra nezaměstnanosti je v průměru vyšší než 15% viz. analýza v příloze. Míra nezaměstnanosti cílových skupin je zde dlouhodobě nejvyšší v rámci okresu , ale patří i mezi jedny z nejvyšších v rámci Olomouckého kraje.
 
Hlavní aktivity projektu směřují ke zvýšení zaměstnatelnosti (bilanční diagnostika, rekvalifikace) a zvýšení možnosti aktivního vyhledávání a zprostředkování zaměstnání (Job klub, nová pracovní místa) .
 
V rámci projektu budou probíhat doprovodná opatření - hlídání závislých osob, obědy pro účastníky rekvalifkací, proplácení jízdného .
 
Pro koho je určen:
Uchazeče o zaměstnání a klienty Charity s důrazem :
a.   Na starší 50ti let
b.   Osoby do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace
 
 
Čeho chceme dosáhnout:
V oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti a nižší vzdělanostní strukturou dát možnost cílovým skupinám se rekvalifikovat a podpořit je při vyhledávání volných pracovních míst. Vytvořit 10 nových pracovních míst s podporou mzdových prostředků.
Jakým způsobem chceme dosáhnout cíle projektu:
1.  Oslovením cílových skupin v rámci mikroregionu.
2.  Pracovně bilanční diagnostikou a motivačním kurzem
3.  Skupinovou rekvalifikací - Obsluha PC +  akreditované kurzy firmou LED-JAPA CZ, s.r.o.
4.  Individuální rekvalifikací (rekvalifikace tvořená subdodávkou dle potřeb klienta)
5.  Job klubem (pomoc při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání)
6.  Vytvářením nových pracovních míst formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů.
 
Realizační tým: Manager projektu, Psycholog, Stacionární pracovník Job klubu, Terénní pracovník Job klubu, externí lektoři, účetní projektu.
 
Partneři projektu : Charita a Městský úřad Kojetín
 
Výstupy projektu:
- Aktivit projektu se zůčastní minimálně 80 klientů
- Projekt ukončí 144 úspěšných absolventů kurzů
- Projekt vytvoří 10 nových pracovních míst s podporou mzdových prostředků

 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 5. 2013 - 14. 5. 2015
 • Cílová skupina: 1.Osoby do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (včetně mladistvých do 18 let) - jedná se o osoby se základním nebo nedokončeným středoškolským vzděláním, případně absolventy praktických a speciálních škol.; 2.Fyzické osoby starší 50 let u kterých se kumulují tato znevýhodnění na trhu práce :; a. ) nízká úroveň vzdělání - základní nebo vyučen; b.) zdravotní postižení nebo omezení, ; c.) odlišný sociokulturní původ; d.) dlouhodobá evidence (minimálně 6 měsíců) uchazeče o zaměstnání; 3. Klienti Charity Kojetín ( bez rozdílu věku a pohlaví); a.Azylový dům pro matky s dětmi v tísni; b.Rodinný klub Maria - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Příjemce

 • LED-JAPA CZ, s.r.o.
 • IČ: 26901579
 • Sídlo:
  • Ulice: Palánek
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Vyškov
  • Město: Vyškov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 68201

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018