Zpět

Nová vize vzdělávání v ARR

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01295

Projekt řeší odborné vzdělávání pracovníků ARR v kontextu se vznikem 8 odborných specializací v ARR. Odborné vzdělávání umožní pracovníkům ARR vykonávat novou pracovní pozici a zároveň prohloubí a rozšíří znalosti pracovníků a jejich kvalifikaci. Do projektu budou zahrnuti všichni stávající pracovníci ARR. Do aktivit projektu jsou rovněž zapojeny zaměstnankyně ARR, které jsou v současné době na rodičovské dovolené a pracovník ARR ve věkové skupině 50+.Vzdělávání je rozděleno do následujících tematických oblastí:-    Přeshraniční vazby podnikatelů-    Marketing cestovního ruchu-    Biologické posouzení vodních ekosystémů-    Odpadové hospodářství-    Protipovodňová ochrana-    Úspory energie v objektech-    Využití solární, vodní a větrné energie-    Veřejné zakázkyPro účely poskytování kvalitních služeb a pro účely průběžného vzdělávání pracovníků jak stávajících, tak nových, vznikne inovativní interní vzdělávací materiál pro zvolená témata.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu budou zahrnuti všichni stávající pracovníci ARR v počtu min. 10 osob. Dále budou do projektu zahrnuty 2 ženy, které jsou v současné době na rodičovské dovolené. Z uvedeného počtu 10 osob, je v současné době ve firmě jeden pracovník nad 50 let, což představuje v rámci této výzvy specifickou skupinu osob.

Příjemce

 • ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
 • IČ: 48267210
 • Sídlo:
  • Ulice: 1. máje
  • Číslo popisné: 97/25
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46007
 • http://www.arr-nisa.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018