Zpět

Nové soukromé právo

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/80.00003

Od 1. ledna 2014 bude v ČR platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších právních předpisů, odhadem více než dvou set, a dále do řady podzákonných právních norem.


Ministerstvo spravedlnosti by realizací tohoto projektu rádo přispělo k co nejplynulejšímu přijetí nového soukromého práva a jeho implementaci do celého právního řádu. Pro naplnění tohoto cíle slouží specializované oddělení Kancelář pro implementaci soukromého práva, které poskytuje odbornou konzultační činnost všem orgánům veřejné správy při zavádění novelizovaného soukromého práva do jejich specializovaných agend. Dále pomáhá s odstraňováním výkladových nejasností jak u nových právních předpisů, tak u předpisů připravovaných, čímž přispívá ke sjednocení výkladu, k omezení nejasností a k lepší predikci rozhodnutí soudů.


Další aktivitou projektu je osvětová činnost směřující k orgánům veřejné správy. Osvětová činnost bude mít dvě složky. Jednou z nich budou webové stránky umožňující sdílení informací a zkušeností. Druhou část budou představovat specializované brožury, které se budou zaměřovat na vybrané aspekty nového soukromého práva a jeho aplikaci.


Součástí projektu budou také překlady a analytické studie, které se budou věnovat změnám v procesním právu a v některých vybraných oblastech.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • IČ: 00025429
 • Sídlo:
  • Ulice: Vyšehradská
  • Číslo popisné: 427/16
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.justice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018