Zpět

Nový začátek

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00076

Projekt se skládá z několika částí:


1. Oslovení účastníků – tato část se uskuteční prostřednictvím Vazební věznice Liberec, Probační a mediační služby Liberec a Úřadu práce v Liberci.


2. Po seznámení s projektem účastníci absolvují motivační a skupinové aktivity, které jim přiblíží situaci na trhu práce, naučí je orientovat se v něm, napsat správně životopis, oslovit potencionální zaměstnavatele a dále s nimi komunikovat.


3. Po zvládnutí těchto obecnějších znalostí doplníme účastníkům základní počítačové dovednosti proto, aby uměli i po ukončení projektu vyhledávat si vhodné inzeráty a vhodným způsobem dál oslovovat potencionální zaměstnavatele.


4. Pro některé z účastníků jsou připraveny specifické rekvalifikační kurzy, jejichž absolvování si mohou zvýšit kvalifikaci a být tím pádem zajímavější pro zaměstnavatele a tudíž si snáze najít pracovní uplatnění.


5. Každý účastník získá pomoc poradce, se kterým bude moci projednat osobní problémy, který mu pomůže zorientovat se na konkrétním trhu práce a pomůže mu připravit se na jednotlivá výběrová řízení. Spolu s osobním poradcem mu bude pomáhat i specialista na pracovní trh, který bude podle složení cílové skupiny konkrétně oslovovat zaměstnavatele a pomáhat tak vyhledávání konkrétních pracovních uplatnění.


6. V neposlední řadě budou vybraní klienti moci využít pomoci při hledání zaměstnání formou finančních dotací na pracovní místa, což jsou Práce na zkoušku – zaměstnání po rekvalifikačním kurzu na dané pracovní pozici a Dotovaná pracovní místa, kde zaměstnavatel získá finanční dotaci na zaměstnání účastníka tohoto projektu.


Všechny tyto činnosti vedou k podpoře osob propuštěných z výkonu trestu jak podmínečně, tak trvale. Zabývá se zlepšením jejich schopnosti orientovat se na pracovním poli. Aktivity spojené s projektem by jim měly pomoci obstát v sociálních situacích, kdy vstupují na pracovní trh. Především tedy v situacích spojených s hledáním zaměstnání a potom v zaměstnání samotném.


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 18. 3. 2013 - 17. 3. 2015
  • Cílová skupina: Osoby těsně před a po ukončení trestu odnětí svobody.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018