Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nový začátek

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00040

Předkladatelem projektu je Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Cílovou skupinou projektu jsou osoby do 25 let (včetně mladistvých do 18 let věku) bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálněvyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, s níž má realizátor projektu v rámci své práce mnohaletouzkušenost.Malá motivace cílové skupiny, či neuvědomění si důležitosti vzdělávání vede v životě cílové skupiny k nemožnosti se orientovat na trhu práce, nalézt pracovní uplatnění, i uplatnění v životě celé společnosti.Cílem projektu je zajistit pro cílovou skupinu takové formy vzdělávání a seberozvoje v komplexním programu aktivit, aby byli následně motivováni ke vzdělávání a hledání zaměstnání, čímž by eliminovali problematickéoblasti svého života, pocity izolace a neúspěšnosti. Velký důraz je kladen na poradenskou činnost využívající výhod bilanční diagnostiky, skupinového a individuálního poradenství. Na tento poradenský servis navazujeprofesní vzdělávání ve 3 oblastech, které se v požadavcích cílové skupiny v průzkumném šetření nejvícevyskytovaly. Profesní vzdělávání povede k získání pracovních návyků a lepšímu uplatnění na trhu práce.V rámci realizace projektu bude ve třech etapách podpořeno minimálně 36 osob a vytvořeno 5 nových pracovních úvazků, kde získá pracovní uplatnění na poloviční úvazek v souvislosti s realizací projektu celkem 10 osob.Projekt bude realizován na území města Zlína v délce 18 měsíců, od 1.3.2013 do 31.8.2014.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby do; 25 let (včetně mladistvých do 18 let věku) bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně; vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.

Příjemce

 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
 • IČ: 25909614
 • Sídlo:
  • Ulice: Hrbová
  • Číslo popisné: 1561
  • Městská část: Vsetín
  • Město: Vsetín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75501

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018