Zpět

Nový začátek

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00076

Projekt je koncipován jako komplex provázaných aktivit a jeho hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost min. 60 osob z cílové skupiny osob s trestní minulostí, kdy min. 25% z těchto osob získá pracovní uplatnění v době realizace projektu. Toho by se mělo dosáhnout díky klíčovým aktivitám projektu, mezi nejhlavnější aktivity patří:


Individuální motivační a poradenský program, jehož hlavním cílem je posílit motivaci cílové skupiny najít pracovní uplatnění, dále zmapování postupů, které klient při hledání zaměstnání využil, identifikace vhodného směru pracovního uplatnění a podpora klienta. Skupinový motivační program, jehož cílem je posílit motivaci k aktivnímu začleňování na trhu práce a zvýšit kompetence pro hledání uplatnění na trhu práce. Pohovory nanečisto - cílem této aktivity je umožnit vybraným osobám z cílové skupiny získat orientaci v požadavcích na trhu práce v prostředí blížícím se reálnému pohovoru.


Zvýšení kvalifikace pro uplatnění na trhu práce, jejímž cílem je získání nové či zvýšení stávající kvalifikace podle aktuálních požadavků trhu práce.Zprostředkování zaměstnání a tvorba nových pracovních míst - cílem této aktivity je zprostředkovat pracovní uplatnění na volném trhu práce a zřídit nově vytvořená pracovní místa. Podpora při udržení pracovního místa a vyplácení mzdových příspěvků zaměstnavatelům, jejímž cílem je posílit motivaci a kompetece pro dlohodobé pracovní uplatnění.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílové skupiny projektu budou tvořit zájemci o zaměstnání, kteří vzhledem ke své trestní minulosti vyžadují zvýšenou péči na trhu práce a dále uchazeči o zaměstnání, kteří rovněž vzhledem ke své trestní minulosti vyžadují zvýšenou péči na trhu práce.

Příjemce

 • Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
 • IČ: 60446871
 • Sídlo:
  • Ulice: Korunní
  • Číslo popisné: 880/101
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000
 • http://www.rubikoncentrum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018