Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

OBB-Profi: vzděláváním k profesionalitě zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00094

Projekt vzdělávání zaměstnanců je zaměřen na zvyšování kvalifikace a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB Stavební materiály, s. r.o.. Jeho obsahem je realizace výukového programu v oblasti finanční odbornosti, v oblasti prodeje a obchodu včetně vyškolení interních koučů, dále v oblasti logistických řízení a technických kurzů.Realizace projektu je důležitá pro cílové skupiny jako prostředek pro vyrovnání se s zvyšujícím se tlakem na kvalitu a produktivitu odvedené práce na jednotlivých pozicích. Reflektuje současný trend neustálého prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců, která se stává nezbytností pro udržení konkurenceschopnosti a případné pracovní mobility. Uvědomujeme si důležitost zapojení společnosti do systému celoživotního vzdělávání.Realizace projektu povede ke zlepšení adaptability, produktivity a profesionality zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivců na trhu práce. Mezi hlavní cíle projektu patří: zvýšení znalostní a vzdělanostní úrovně zaměstnanců, zvýšení motivace, kvalifikace,podpoření loajality zaměstnanců k firmě a udržitelnosti pracovních míst.Projekt je souhrnem vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti napříč všemi úrovněmi řízení, jejichž realizací dojde k dosažení cílů. Projekt bude realizován bez partnera, bude řízen zaměstnanci OBB.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou tvoří zaměstnanci společnosti OBB s.r.o., působící na různých úrovních řízení (tj. zapojeni budou téměř všichni zaměstnanci žadatele). Součástí projektu je rovněž specifická cílová skupina (mladí do 25 let, věková skupina nad 50 let věku).

Příjemce

 • OBB stavební materiály, spol. s r.o.
 • IČ: 64611809
 • Sídlo:
  • Ulice: Frýdecká
  • Číslo popisné: 793
  • Městská část: Hrabová
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 72000
 • http://www.obb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018