Zpět

Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00046

Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na vyhodnocení procesu střednědobého plánování zejména z důvodu zefektivnění a optimalizace procesu plánování rozvoje sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je zajistit takový systém sociálních služeb na místní úrovni, který plně odpovídá místním potřebám, pružně reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky z veřejných zdrojů jsou vynakládány efektivně a hospodárně. Hlavním prostředkem pro nastavení takového systému jsou kvalitně zpracované a využité analýzy a evaluace, které umožní definovat cíle a opatření, která budou reagovat na stávající situaci. Cílovými skupinami (nadále CS) projektu jsou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, kteří budou zapojeni do projektových aktivit zejména prostřednictvím účasti na jednání koordinačních skupin, konferencích a workshopech, kde se budou aktivně podílet na definování cílů a priorit vznikajícího komunitního plánu. Výstupem projektu je vznik v pořadí již 3. komunitního plánu města Děčína (nadále 3. KP), který bude reflektovat současnou sociální situaci ve městě. Hlavním prostředkem pro zvýšení efektivity nového plánu je především evaluace stávajícího plánu (2. komunitní plán sociálních služeb) a zjištění jeho dopadu na sociální situaci a využití získaných analýz a podkladů pro vytvoření další koncepce plánování města. V průběhu vytváření komunitního plánu budou organizována jednání koordinačních skupin, workshopy, kulaté stoly pro účastníky procesu plánování sociálních služeb, která budou zaměřena na získání podkladů pro vytvoření 3. KP.  Bude také rozšířen informační portál sociálních služeb a komunitního plánování, kde budou umístěny videonahrávky a fotodokumentace ze soc.zařízení a pořádaných akcí. Dojde tím ke zvýšení informovanosti veřejnosti o nabídce sociálních služeb a aktivit v soc. oblasti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 5. 2015

Příjemce

 • Statutární město Děčín
 • IČ: 00261238
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové nám.
  • Číslo popisné: 1175/5
  • Městská část: Podmokly
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502
 • http://www.mmdecin.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018