Zpět

Odborně kvalifikovaní zaměstnanci INGE Opava, spol. s r.o. v oblasti zářivkového a LED osvětlení

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00369

Společnost INGE Opava, spol. s.r.o. je výrobcem zářivkového a LED osvětlení. Procento inovovaných výrobků v ročních tržbách společnosti  je vyšší než 30%. To spolu s rychlým rozvojem nových technologií v oboru osvětlovací techniky klade obrovské nároky na organizaci práce a na kvalifikaci a motivaci zaměstnanců. Z tohoto důvodu je nezbytné neustále zvyšovat odbornost zaměstnanců na všech úrovních firmy. Hlavním cílem projektu je rozvoj podnikového systému vzdělávání (přejít k systematickému proškolování zaměstnanců) a posílení odborné kvalifikace zaměstnanců dle pracovních pozic napříč celou firmou, zejména však výrobních pracovníků, dalším cílem je posílení rovných příležitostí v podniku.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 88 zaměstnanců (tj. 81%) společnosti. Dle pohlaví 48 žen a 35 mužů. Dle věku: 5 osob do 25 let, 71 osob 25-49 let, 12 osob nad 50 let. Dle pracovní pozice: 5 osob managementu, 35 THP a 48 výrobních pracovníků a skladníků. Výrobní dělníci mají potřebu proškolit v technologiích potřebných pro výrobu svítidel, ve čtení technických výkresů, v základech metrologie, v logistice, plánování výroby, udržování pořádku ve výrobě, měření elektrických veličin při zkoušení svítidel a základech IS. Teamleadeři a mistři potřebují proškolit v logistických procesech a správném uspořádání pracoviště, v metrologii a ovládání IS. Konstruktéři potřebují proškolit v odborném SW pro projektování, základech technického kreslení, IS, celofiremním ERP systému. Světelní technici a technologové potřebují proškolit ve výpočetním programu pro výpočet osvětlenosti, v SW pro projektování, IS a celofiremním ERP systému. Skladníci potřebují proškolit v základních v základech logistiky, zásadách správného skladování a základech IS. Management, účetní a obchodníci v IS a celofiremním ERP systému. Obchodníci v prodejních dovednostech, řešení reklamací a péči o zákazníky.

Příjemce

 • INGE Opava, spol. s r.o.
 • IČ: 61943665
 • Sídlo:
  • Ulice: Stará silnice
  • Číslo popisné: 2314/3
  • Městská část: Opava-Předměstí
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601
 • http://www.inge.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018