Zpět

Odborné poradenství, analýzy a outsourcing služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00012

Ministerstvo práce a sociálních věcí delegovalo některé své pravomoci a činnosti, jakožto řídící orgán OP LZZ, na Ministerstvo vnitra, které tímto zastává funkci zprostředkujícího subjektu pro prioritní osu 4 OP LZZ: „Veřejná správa a veřejné služby“. Toto delegování činností a pravomocí na Ministerstvo vnitra bylo uzavřeno prostřednictvím Dohody o delegování činností a pravomocí. Za účelem výkonu funkce zprostředkujícího subjektu byl Ministerstvem vnitra zřízen odbor strukturálních fondů. K tomu, aby mohl odbor strukturálních fondů účinně plnit roli zprostředkujícího subjektu, slouží i tento projekt, jehož zaměřením je zajistit odboru strukturálních fondů poskytované externí služby. V rámci projektu jsou realizovány dvě klíčové aktivity: Výdaje na externí poradenství a Výdaje spojené s implementací.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2008 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Zprostředkující subjekt:; Realizace aktivit projektu umožní odboru strukturálních fondů zajistit plnění činností zprostředkujícího subjektu vycházejících z Prováděcího dokumentu OP LZZ, Dohody o delegování činností mezi řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem a relevantních nařízení Evropské komise. Tyto činnosti jsou nezbytně nutné k celkové realizaci OP LZZ a naplnění absorpční kapacity prioritní osy 4: Veřejná správa a veřejné služby.; ; Předkladatelé a realizátoři projektu:; Realizace aktivit umožní překladatelům a realizátorům projektů zapojit se do implementace OP LZZ, prioritní osa 4: Veřejná správa a veřejné služby, a čerpat tak alokované prostředky na danou prioritní osu.

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.osf-mvcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018