Zpět

Odborné školení zaměstnanců společnosti Chabařovicke strojírny, a.s. a partnera

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01182

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců naší a partnerské společnosti se zaměřením na


odborná školení.


Proškolením našich zaměstnanců sledujeme dílčí cíle:


-vytvoření systému interních lektorů


-odborná školení v oblasti kvality


-školení technologických postupů


-školení v odborných IT kurzech


-odborná školení výrobních procesů a postupů


Celkem je cílem proškolit 110 osob.


Cílem je též vytvořit následující produkty:


- systém interních lektorů


- genderovou statistiku (2x-za žadatele a part.)


- plán rovnosti žen a mužů (2x-za žadatele a part.)


- zprávu o prosazování gender mainstreamingu


- závěrečnou evaluační zprávu


Celkem vytvoříme 7 nových produktů.


Posledním dílčím cílem je nastavení udržitelnosti projektu, mj. formou přechodu od externích k interním formám


školení.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Pracovníci HR oddělení, pracovníci oddělení kvality, pracovníci lakovny, pracovníci údržby, pracovníci odpadového hospodářství a dalších oddělení příjemce. ; Celkem se jedná o cílovou hodnotu 110 proškolených osob.

Příjemce

  • Chabařovické strojírny, a.s.
  • IČ: 46708669
  • Sídlo:
    • Ulice: Chabařovice 682 682
    • Město: Chabařovice 40317

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018