Zpět

Odborné školení zaměstnanců Stavební a obchodní společnosti Most spol. s r. o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00600

Předkládaný projekt se zaměřuje na vytvoření nového moderního a komplexně pojatého systému odborného vzdělávání ve společnosti, který je vyroben na míru a dle našich konkrétních potřeb. Bude realizováno 11 na míru vytvořených kurzů, ve všech kurzech bude proškoleno 39 zaměstnanců společnosti. Realizace projektu je potřebná pro lepší uspokojování potřeb zákazníků a je také předpokladem pro snadnější získání obchodních partnerů a zákazníků.

Vytvořením nového systému vzdělávání společnosti se zvýší odborná kvalifikace zaměstnanců a tím i lepší pozice společnosti na trhu. V rámci předkládaného projektu bylo vytvořeno přímo na míru zaměstnanců společnosti 3 vzdělávací moduly, které zahrnují 11 školení včetně vyškolení vlastních interních lektorů. V rámci těchto školení budou proškoleni vlastní zaměstnanci společnosti, kteří zachovají kvalitu a odbornost vzdělávacích kurzů a budou moci školit i nově příchozí zaměstnance společnosti.
Inovativní produkty:
- 1 Nový systém vzdělávání ve společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o., který pod sebou sdružuje 3 vzdělávací moduly (Vzdělávání vlastních lektorů, Odborné školení pro řemeslné a dělnické profese a Odborné školení pro administrativní a manažerské pozice).


Po skončení podpory z OPLZZ vyčleníme ze svých prostředků finanční zdroje na obnovování a udržování nezbytných  odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti tak, aby byla zachována jejich aktuálnost a vysoká úroveň. Systém vzdělávání bude ve společnosti užíván dlouhodobě. Stane se nedílnou součástí činnosti společnosti a nástrojem s trvalým rozvojovým potenciálem vzdělávacích procesů. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 39 zaměstnanců Stavební a obchodní společnosti Most spol. s r. o. pracujících na manažerských, administrativních a dělnických pozicích.

Příjemce

 • Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
 • IČ: 25014111
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. 5. května
  • Číslo popisné: 10
  • Městská část: Obrnice
  • Město: Obrnice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43521

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018