Zpět

Odborné specifické vzdělávání zaměstnanců LB Cemix s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/60.00394

Jde o nadregionální projekt, který využívá moderní metody a efektivní metody výuky. Školení bude zajištěno externím dodavatelem vzdělávacích služeb.


 


Realizace projektu bude v těchto oblastech


 


a)      Školení v oblasti dopravy a logistiky


b)      Výrobní postupy


c)      Školení údržby


d)     Obchod ve stavebním průmyslu


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2011 - 28. 2. 2013
 • Cílová skupina: Do projektu bude zařazeno 166 osob, tj. 66% z celkového počtu 251 zaměstnanců, těchto pracovních pozic:; -údržba (U) 46 (elektroúdržba mísících strojů, mechanická údržba mísících kádí, údržba a kalibrace zařízení na; -dávkování surovin, programování robotických zařízení; -dělníci (D) 110 (výroba stavebních sil, obsluha strojů, míchání lepidel, testování kvality výrobků, čištění strojů); -obchodníci (O) 10; ; Do CS jsme vybrali mimo jiné osoby znevýhodněné na trhu práce, konkrétně 19 žen, 18 osob do 25 let a 53 osob starších 50 let. Společnost pečlivě určila CS a její vzd. potřeby na základě šetření personálního odd. a hlavního dokumentu RLZ. Kurzy přispějí ke zvýšení kvalifikace a odborných kompetencí v oblasti výroby stavebních hmot, dopravy a logistiky a údržby potřebných zařízení. Našim zaměstnancům byly sděleny potřebné informace o plánovaném projektu, jeho zvolených cílech a přínosech pro ně jako zaměstnance. Zaměstnanci jsou k účasti na projektu motivováni prohloubením a rozvojem kvalifikace, odborných znalostí, adaptability na firemní procesy, zdokonalení se v klíčových kompetencích a podpoře profesního růstu.

Příjemce

 • LB Cemix, s.r.o.
 • IČ: 27994961
 • Sídlo:
  • Ulice: Tovární
  • Číslo popisné: 36
  • Městská část: Borovany
  • Město: Borovany
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37312
 • http://www.cemix.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018