Zpět

Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00052

Realizace projektu Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY, je plánována na 22 měsíců v období 9/2013 - 6/2015. Projekt bude realizován v sídle p.o. Domov Odry s plánovanou podporu 34 pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků sociálních služeb, což činí 60% všech pracovníků Domova Odry.Cílem projektu je prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách umožnit opětovné začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, zkvalitnit a rozšířit nabídku poskytovaných sociálních služeb a komplexně zvýšit kvalitu života uživatelů Domova Odry.Předmětem projektu je vzdělávání v oblasti rozvoje dalších forem podpory a aktivizace seniorů s ohledem na individuální plán každého uživatele, rozvoj specifické komunikace uživatelů s onemocněním Alzheimerovou nemocí či jinými typy demence, zvyšování kvality a udržování standardů kvality sociálních služeb včetně důrazu na individuální přístup pracovníků k uživatelům.Potřebnost projektu úzce souvisí s demografickým vývojem obyvatelstva v ČR. Zvyšující se počet uživatelů klade vyšší nároky na efektivní plánování sociálních služeb, individualizaci přístupů k uživatelům a potřebu zvýšení soběstačnosti uživatelů včetně jejich znovu-zapojení do běžného života. Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci v rámci výkonu své pracovní činnosti budou schopni vyhovět širší skupině uživatelů a zvýšit tak dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné.Očekávaným výstupem projektu je kvalita a dostupnost sociálních služeb uživatelům, kvalifikovaný a motivovaný personál, a spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků s poskytovanými službami Domova Odry.Udržitelnost projektu je zajištěna nejen na základě povinnosti vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i plněním poslání, které je předmětem činnosti Domova Odry.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; ; Do projektu bude zapojena cílová skupina 34 pracovníků z celkového počtu 57 pracovníků Domova Odry, a to v následujícím složení:; ; 28 pracovníků v sociálních službách, vykonávající přímou obslužnou péči a základní výchovnou činnost v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem; 2 sociální pracovníci, zajišťující sociálně-právní agendu, sociální poradenství a sociální rehabilitaci; 4 vedoucí pracovníci v sociálních službách, zajišťující komplexní provoz Domova Odry, koordinaci pracovníků a kontrolu dodržování standardů kvality poskytovaných služeb; ; Cílová skupina bude do projektu zapojena účastí na vzdělávacích aktivitách nadefinovaných v tomto projektu. Cílová skupina se bude dále podílet na hodnocení vzdělávacích aktivit a na plánování dalšího vzdělávání dle aktuálních potřeb Domova Odry, uživatelů Domova Odry a cílové skupiny samotné, bude spolupracovat s realizačním týmem projektu při plánování harmonogramu vzdělávání a při závěrečné evaluaci projektu, která bude zaměřena na zhodnocení faktického přínosu vzdělávacích aktivit v praxi.

Příjemce

 • Domov Odry, příspěvková organizace
 • IČ: 48804894
 • Sídlo:
  • Ulice: Hranická
  • Číslo popisné: 410/56
  • Městská část: Odry
  • Město: Odry
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74235
 • http://www.ddodry.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018