Zpět

Odborné vzdělávání pro růst konkurenceschopnosti zaměstnanců i celé společnosti AGRO 2000 s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00794

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím odborného vzdělávání zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců obchodní společnosti AGRO 2000 s.r.o. Pro dosažení tohoto cíle jsou v projektu navržena komplexní opatření na několika úrovních:1) Inovace systému řízení lidských zdrojů2) Vytvoření a zavedení podnikového systému vzdělávání3) Vytvoření podnikového vzdělávacího programu a proškolení zaměstnanců společnostiProjektu se zúčastní všech 46 zaměstnanců společnosti, kteří byli pro účely projektu rozděleni dle svých převažujících vzdělávacích potřeb:a) administrativní pracovníci a projektová kancelářb) ekonomický úsekc) obchodnícid) logistikaKaždý zaměstnanec bude podpořen vícekrát a osm (převážně seniorních) zaměstnanců se stane současně interními lektory v oblastech své odbornosti. Interní lektoři absolvují několik kvalitních externích školení, které budou (ve většině případů) zakončeny certifikací. V celém projektu je kladen důraz na systémový přístup a flexibilitu. V projektu je navržena řada inovativních opatření:a) Zavedení kompetenčních modelů a zajištění měřitelnosti efektivity vzděláváníb) Přenesení odpovědnosti na zaměstnance a jejich motivace pro vzdělávání prostřednictvím profesních plánů rozvojec) Předávání odborných znalostí i know-how v rámci společnosti prostřednictvím interních školitelůd) Sladění rozvojových potřeb zaměstnance a společnosti V rámci celého projektu bude probíhat pouze obecné vzdělávání, s důrazem na odborná témata nosná pro jednotlivé skupiny pracovníků, specifické vzdělávání není do projektu zařazeno.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti.Celkem bude podpořeno min. 46 osob.

Příjemce

 • AGRO 2000, s.r.o.
 • IČ: 25586521
 • Sídlo:
  • Ulice: U Barborky
  • Číslo popisné: 90/1
  • Městská část: Podklášteří
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018