Zpět

Odborné vzdělávání společnosti RP Climbing s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01410

Realizace projektu a jeho obsah navazují na úspěšně realizovaný projekt Vzděláváním až na vrchol (CZ.1.04/1.1.02/23.00605) zaměřený na vzdělávání zaměstnanců z řad středního a vrcholového managementu společnosti s původním názvem RP Komponent s cílem vybudovat a rozvinout jejich klíčové dovednosti.


Stávající projekt "Odborné vzdělávání společnosti RP Climbing s.r.o." vychází ze vzdělávacích potřeb našich zaměstnanců a dlouhodobých cílů společnosti. Jeho realizace napomůže udržet a rozvinout kvalifikaci našich klíčových zaměstnanců v oblastech, které opravdu ke své činnosti potřebují.


Hlavním přínosem projektu je skutečnost, že dodržuje systematický charakter vzdělávání, tj. vychází z potřeb organizace a zaměstnanců a směřuje k naplnění našich cílů dlouhodobých cílů.


Potřeba jeho realizace však vznikla i díky změně filozofie řízení důsledkem dynamického vývoje v uplynulých letech a s nástupem ekonomické krize, kterou musíme brát v potaz. Aby probíhající změny i nadále pozitivně ovlivňovaly chod firmy, je třeba komplexně a systematicky rozvíjet naše znalosti a dovednosti v oblastech, které považujeme za důležité, nebo v nich máme rezervy.


Hlavní témata, která chceme projektem řešit:


A) Nedostatečnou optimalizaci našich zdrojů


B) Neaktuálnost znalostí v oboru financí, účetnictví a controllingu


C) Naplnění cíle zvýšení exportu a tržeb


D) Potřebu rozšíření kvalifikace v oblasti správy sítí a ICT


E) Získat přehled o problematice rovných příležitostí


F) Udržet naši kvalifikaci v znalosti cizího jazyka


 


Způsoby, díky kterým toho dosáhneme:


ad A) KA1 - Odborné vzdělávání v oblasti optimalizace výrobních a nevýrobních procesů


ad B) KA2 - Odborné vzdělávání v oblasti financí, účetnictví, HR


ad C) KA3 - Odborné vzdělávání v oblasti nákupu, prodeje a marketingu


ad D) KA4 - Odborné vzdělávání IT - správa sítě


ad E) KA5 - Rovné příležitosti žen a mužů


ad F) KA6 - Odborné vzdělávání v projektovém řízení


ad G) KA7 - Odborný anglický jazyk


Realizace projektu je tak přínosná a potřebná vzhledem k naplnění vzdělávacích potřeb všech našich zaměstnanců a k naplnění cílů a strategií našeho podniku.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je 30 zaměstnanců společnosti.; ; Účastníci projektu budou kromě prospěchu ze vzdělávání a větší možnosti kariérního růstu motivováni také finančně na základě výše pohyblivé složky mzdy, závislé na kvalifikaci,osobnostním růstu a celkových dosažených výsledcích v rámci organizace.

Příjemce

 • RP Climbing s. r. o.
 • IČ: 25250639
 • Sídlo:
  • Ulice: Hegerova
  • Číslo popisné: 345
  • Městská část: Polička
  • Město: Polička
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 57201
 • http://www.rockpillars.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018