Zpět

Odborné vzdělávání ve firmě Jemnická Stavba

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01164

KA 1 - Řízení a monitoring projektu


V rámci této aktivity bude zajištěna organizace, řízení a administrace projektu, naplnění jeho cílů, výstupů. Probíhat bude po celou dobu realizace projektu.


 KA 2 - Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků


Předmětem KA je získání nových poznatků, které mají zásadní dopad pro zvýšení odbornosti aktuálnosti, efektivity a bezpečnosti výroby.


Bez používání aktuálních poznatků a metod při výrobě a neustálého rozšiřování kvalifikace získáváním nových výstupů z vědy a výzkumu není možné udržet dlouhodobou konkurenceschopnost žádné společnosti - současně je též nutné neustále sledovat legislativní vývoj, který v mnoha směrech ovlivňuje výrobní i obchodní parametry.


KA 3 - Efektivní využití odborných SW nástrojů


Pro dosažení cílů potřebuje firma zaškolit nejen konstruktéry a projektanty, ale i obsluhy složitých strojních zařízení která pracuji se speciálními SW.


Tento přístup je v souladu se současnými trendy tak, aby se zvýšila produktivita vývoje nových zařízení i modifikace stávajících, omezila se chybovost, nastavily se standardy spolupráce a změnových řízení.


Je nutné zefektivnit spolupráci jednotlivých součástí firmy, usnadněním sdílení firemního know-how a zpřehledněním organizačních a výrobních procesů v naší firmě.


Bez používání aktuálních specializovaných softwarů není možné udržet dlouhodobou konkurenceschopnost žádné společnosti.


KA 4 - Udržení a zvýšení odborné kvalifikace pracovníků finančního odd. a vedení společnosti


Předmětem KA jezvýšení odborné kvalifikace pracovníků v odděleních, které zajišťují finančnířízení, personální, účetní a daňovou agendu společnosti a také vedoucíchpracovníků společnosti.


V oblasti managementubudou školením podpořeny ty oblasti kvalifikace vedoucích pracovníků firmy,které nebyly dosud rozvíjeny a jejichž význam stoupá následkem nové tržnísituace. Jedná se zejména o zvládnutí zavedení systémových změn organizace práce ve společnosti, které je nutné provést v důsledku hospodářské krize vcelém odvětví. S tím souvisí také potřeba tréninku vůdčích schopností aprezentačních dovedností manažerů, na jejichž schopnostech zvládnout změnyzávisí osud společnosti v nastávajícím nelehkém období.


KA 5 - Rovné příležitosti mužů a žen


Vybraný zaměstnanec firmy bude absolvovat kurz v oblasti RP - Diskriminace na pracovišti a jak se jí vyhnout.


KA 6 - Klíčové kompetence - IT školení a kurzy


Práce s nejpoužívanějšími kancelářskými aplikacemi je podstatnou součástí každodenní pracovní činnosti napříč společností.


Nedostatečně efektivní využívání pokročilejších funkcí aplikací má výrazný dopad na efektivitu odborných prací a je proto nutné znalosti zejména s přechodem na nové verze software obnovovat.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu budou zapojeny 4 typy cílových skupin:; - Vedení firmy; - Vedoucí středisek + mistři + vedoucí stavebnin; - Technická příprava výroby + administrativa; - Stavební dělníci

Příjemce

 • Jemnická Stavba, a.s.
 • IČ: 25569554
 • Sídlo:
  • Ulice: U Černého mostu
  • Číslo popisné: 773
  • Městská část: Jemnice
  • Město: Jemnice
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67531
 • http://www.jemnicka-stavba.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018