Zpět

Odborné vzdělávání ve firmě RPS Ostrava

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01290

KA 1 - Řízení a monitoring projektu


 V rámci této aktivity bude zajištěna organizace, řízení a administrace projektu, naplnění jeho cílů, výstupů.Probíhat bude po celou dobu Krealizace projektu.


KA 2 - Odborná školení - Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků projekce a dozoru


Předmětem KA je získání nových poznatků, které mají zásadní dopad pro zvýšení odbornosti aktuálnosti a efektivity výroby. Bez používání aktuálních poznatků a metod při výrobě a neustálého rozšiřování kvalifikace získáváním nových výstupů z vědy a výzkumu není možné udržet dlouhodobou konkurenceschopnost žádné společnosti.


Klíčovým faktorem se ukazuje jednoznačně i logistika celé výroby (od přípravy, přes zásoby k expedici) směřující k efektivním hodnotovým tokům - cílem je štíhlá výroba.


Aktivita tedy zahrnuje odborné vzdělávání, které bude poskytováno jednotlivým pracovníkům na základě identifikovaných nedostatků v jejich profesionálních kompetencích a také v zájmu rozšíření kvalifikace společnosti o nové odbornosti.


KA 3 - Odborná školení - Efektivní využití odborných SW nástrojů


Pro dosažení cílů potřebuje firma zaškolit konstruktéry a projektatnty v novějším způsobu práce, ať už na úrovni konstrukce a vývoje zařízení, ale současně i na nový způsob zacházení s daty z pohledu spolupráce v rámci firmy.


SW VAULT a INVENTOR umožňuje nastavit efektivní správu dat v souladu s potřebami konstrukce a ostatních odd. firmy.


Při modelování zařízení jsou stovky souborů pevně svázány a nelze s nimi jakkoli standardně zacházet (kopírování, přesouvání, přejmenování...).


V rámci této aktivity bude realizováno 14 školících témat.


KA 4 - Klíčové dovednosti - Osobní efektivita


Předmětem KA je zvýšení odborné kvalifikace odborných pracovníků a také vedoucích pracovníků společnosti.


Analýzou vzdělávacích potřeb byl odhalen požadavek na prohloubení kvalifikace pracovníků v oblasti správy řízené dokumentace (veškerá projekční a konstrukční dokumentace je i při realizaci živý soubor ve kterém se neustále realizují změnová řízení. Pro udržení kvality je nutné pracovat formou řízené dokumentace, která je přístupná i mimo sídlo společnosti na stavbách, kde se konkrétně realizují zakázky.


V rámci této aktivity budou realizovány 4 školící témata.?


KA 5 - Klíčové dovednosti - Podpora vstupu na zahraniční trhy


Cílem KA je zvýšit kompetence všech pracovníků společnosti nutné pro vstup na nové zahraniční trhy.


Zlepšení angličtiny a ruštiny je potřebné ve všech oblastech činnosti našich pracovníků, ať už v projekčních kancelářích, nebo v podpůrných činnostech společnosti či výrobě, neboť umožní podstatně snížit náklady na překlady, zvýšit rychlost prací a zvládat hladčeji projekty širší mezinárodní spolupráce.


V rámci této aktivity bude realizováno 6 školících témat.?


KA 6 - Rovné příležitosti mužů a žen


Dílčí aktivity kterými bude žadatel tuto aktivitu naplňovat jsou směřovány do následujících činností:


- Vybraný zaměstnanec firmy bude absolvovat kurz v oblasti RP - Diskriminace na pracovišti a jak se jí vyhnout


- Následně provede interní analýzu aktuální praxe ve firmě z pohledu RP. Zaměstnanci vyplní na úvod dotazník mapující jejich genderové zkušenosti vč. otázek týkajících se problematiky slaďování rodinného a profesního života.


- Implementace principů RP do interních procesů (např. úprava firemních směrnic; zaměřit se na rozvoj alternativních forem výkonu práce během MD/RD; atd.)


- Na konci projektu pak bude provedena srovnávací analýza, jejímž výstupem bude hodnotící zpráva, která popíše, k jakým změnám skutečně v praxi došlo a jaký další směr je nutné sledovat v rámci udržitelnosti projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu budou zapojeny 3 typy cílových skupin:; - Projektanti (12 osob); - Konstruktéři (5 osob); - Management + ostatní zam. (3 osoby)

Příjemce

 • RPS Ostrava a.s.
 • IČ: 25371738
 • Sídlo:
  • Ulice: Cihelní
  • Číslo popisné: 1191/95
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.rpsostrava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018