Zpět

Odborné vzdělávání ve společnosti LEAR, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00866

Projekt je určen pro všech 20 zaměstnanců společnosti LEAR, a.s.Z analýz trhu a anket mezi zákazníky i mezi zaměstnanci vyplývá potřeba realizace koncepčního vzdělávacího programu, který doplní další protikrizové aktivity firmy (Vstup na tuzemský trh stavební chemie a barev na značení silnic, vstup na zahraniční trhy atd.). Díky projektu se zvýší konkurenceschopnost firmy na trhu,kterému dominují velké zahraniční společnosti, udrží (zvýší) se zaměstnanost v ČR a EU v oboru s vysokoupřidanou hodnotou a posílí se adaptabilita zaměstnanců. Vzhledem k rozsahu a kvalitě vzdělávání a plánovaným inovacím je potřebná podpora z prostředků OP LZZ.Konkrétně chceme dosáhnout těchto cílů:- zajistit komplexní vzdělávání a zaplnit mezery ve vzdělávacím systému- posílit odborné vzdělávání všech zaměstnanců s ohledem na výkon jejich pracovní pozice- napomoci společnosti udržet pracovní místa a odborně erudované zaměstnance- zvýšit adaptabilitu zaměstnanců obecným vzděláváním (100% školení v projektu)Nástrojem k dosažení cílů projektu budou vzdělávací aktivity (odborného zaměření v souladu s výzvou a inovace systému evaluace vzdělávání, dovybavení učebny společnosti a prohloubení široké škály vyučovacích metod (blearning).Organizaci, administraci, logistiku kurzů a evaluaci zajistí projektový tým zaměstnanců společnosti LEAR, a.s, která pravidelně školí z vlastních prostředků a realizovala již i několik projektů, takže disponuje zkušenýmiodborníky. Odborného vzdělávání v oblasti lepidel zajistí interní lektor, ostatní kurzy (kde dosud nemáme interní lektory) externí dodavatelé řádně vybraní dle manuálu pro zadávání zakázek.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Zaměstnanci; Projekt je určen pro všech 20 zaměstnanců společnosti LEAR, a.s., z nichž je 5 žen a 7 mezi osobami nad 50 let.; Cílová skupina má výkon práce v Jihomoravském kraji a zabývá se vývojem, výrobou, distribucí a prodejem; lepidel.; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Protože jsme malá společnost, kde je patrný přínos každého zaměstnance, je nutná jejich vysoká profesionalita a vzájemná zastupitelnost, zařadili jsme do projektu všech 20 pracovníků. Zastoupení žen (25%), osob nad 50 let (35%) mezi účastníky je proto stejné jako jejich zastoupení mezi zaměstnanci. S ohledem na malý počet zaměstnanců nebyl pro tyto skupiny připraven zvláštní program, zúčastní se kurzů v rámci profesních skupin a dle identifikovaných individuálních potřeb.; Profesní struktura cílové skupiny:; - management: 4; - obchodní manažeři: 4; - backoffice (referentky logistiky): 2; - ekonomické a účetní oddělení: 2; - technolog: 1; - technický manažer: 1; - pracovníci výroby: 6

Příjemce

 • LEAR, a.s.
 • IČ: 00219282
 • Sídlo:
  • Ulice: Pod Sídlištěm
  • Číslo popisné: 3988/3
  • Městská část: Židenice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 63600
 • http://www.lear.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018