Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců AXIS a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00563

 


Hlavním cílem projektu bylo navázat na v minulosti vytvořený komplexní program vzdělanosti a prohloubit zaměstnancům firmy odbornou způsobilost. Aktivity jsou navázané na expanzi firmy do zahraničí. K této činnosti je potřebné mít perfektně fungující organizaci podniku a profesionální pracovníky, kteří zvládnou splnit svou práci. Odborné vzdělání je klíčem k úspěchu každé firmy. Vzdělávání prochází napříč celým podnikem od managementu, obchodu až po výrobu. Do projektu bylo zapojeno 134 zaměstnanců.


 


Minulý projekt byl nastaven na základní stupeň kvalifikace, současný projekt si klade za cíl tuto kvalifikaci více rozšířit a připravit tak zaměstnance firmy na profesionální úroveň, aby mohla dále rozvíjet svou činnost v zahraničí. Tím se zvýšila celková úroveň firmy a služeb, které poskytuje. Aby byla firma dále úspěšná na trhu, potřebuje svým zákazníkům nabídnout něco víc, musí nabídnout perfektní servis. Projektem byl tento přístup zajištěn.


 


Projekt byl sestaven na základě výstupů z minulého projektu, kdy bylo dokázáno, že se zvýšila úroveň firmy. Je tedy důležité toto postavení dále rozvíjet a zajistit v očích zákazníků, dodavatelů i partnerů firmy, že je firma AXIS stabilní firma s kvalitními službami. Největší důraz je kladen zejména na kvalifikaci výrobních dělníků.


 


Vzdělávání bylo rozvrženo do několika oblastí - management, obchod, marketing, výroba a jazykové dovednosti. Dále byl zaveden mentoring pro zaměstnance nad 50 let, kteří budou schopni efektivně předávat své nabyté znalosti pracovníkům do 25 let, aby bylo udrženo know-how ve firmě.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu bylo zapojeno 134 zaměstnanců.

Příjemce

 • AXIS a.s.
 • IČ: 60108088
 • Sídlo:
  • Ulice: Kydlinovská
  • Číslo popisné: 29/77
  • Městská část: Plácky
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50002

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018