Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců BATZ CZECH s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01052

Cílem projektu realizace vzdělávaní systémomvého charakteru pro zaměstnancům společnosti BATZ CZECH s.r.o. za účelem zvýšení jejich odborného vzdělání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovnípozici.


Hlavním cílem je zvýšení adaptability zaměstnanců podniku, a tím zvýšení konkurenceschopnosti žadatele projektu, spojené s tvorbou nového systému vzdělávání v podniku.


Celkem bude proškoleno 72 zaměstnanců (cca 86 % všech zaměstnanců společnosti), kteří jsou hlavní cílovou skupinou projektu, a kteří své znalosti a dovednosti rozšíří v různých oblastech odborných vzdělávacích kurzů.Dle výběrového řízení bude pro zajištění vzdělávání vybrán externí dodavatel.


Dalším cílem projektu je nastavení podnikového vzdělávacího programu zaměstnanců na období v délce 3 let po skončení projektových aktivit. Společnost v současné době nemá zavedený fungující systém vzdělávání.


Na vytvoření programu budou spolupracovat všichni členové realizačního týmu během celé doby realizace projektu. Vstupní podklady pro zpracování podnikového vzdělávacího programu budou vycházet z Evaluace zaměstnanců během jejich účasti na vzdělávacích aktivitách.


Posledním cílem projektu je zařazení Gender specialisty na pozici dalšího člena realizačního týmu. Tento odborník na rovné příležitosti bude po celou dobu realizace projektu v kontaktu s realizačním týmem, personálním útvarem a také managementem společnosti. Výstupem jeho práce bude tzv. Manuál rovných příležitostí, který bude vycházet z přístupu společnosti k dané problematice a jeho použitelnost započne ihned po implementaci dokumentu do interních dokumentů společnosti po ukončení realizace projektových aktivit.


Díky realizaci projektu tak dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na relevantním trhu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu spadá specifická cílová skupina - zaměstnanci. V rámci realizace projektu se řadí do této cílové skupiny většina zaměstnanců společnosti BATZ CZECH s.r.o., v celkovém počtu 72 osob.; Složení zaměstnanců spadající do cílové skupiny je následující:; - TOP management;; - Střední management;; - Výkonní zaměstnanci.; Všichni zaměstnanci si uvědomují možnosti, která jim školení přináší, proto se sami chtějí do projektu aktivně zapojit a rozšířit si tak své znalosti a dovednosti, které jsou na trhu práce tolik důležité.; Společnost kladně přistupuje k problematice rovných příležitostí, zaměstnává jak osoby středního věku, tak také osoby, kterým se klade na trhu práce zvýšená pozornost. Přesněji se jedná o osoby mladší, do věku 25 let, a také osoby v předdůchodovém věku (50 let a více). Tyto osoby budou do projektu zařazeny v rámci jednotlivých odborných vzdělávacích aktivit. Vybraným zaměstnancům spadajících do skupiny 50+ bude (na žádost vedení společnosti) věnována ze strany dodavatelů kurzů zvýšená pozornost a to jak v rámci samotného vzdělávání, tak během následné evaluace hodnotící přínosnost aktivity pro daného zaměstnance.; Zapojení cílové skupiny ve věku 50+ koresponduje s opatřením "Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační; solidarity (EY 2012). V boji s touto problematikou bude v projektu přispívat také "Manuál rovných příležitostí".

Příjemce

 • BATZ CZECH, s.r.o.
 • IČ: 27764052
 • Sídlo:
  • Ulice: Ostravská
  • Číslo popisné: 1671
  • Městská část: Pržno
  • Město: Pržno
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73911

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018