Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Sedláček s.r.o

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00263

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti poskytováním kvalitnějších služeb a zvýšením efektivity získávání nových zákazníků. Tohoto cíle bude dosaženo proškolením našich zaměstnanců v kurzech odborného a doplňkového vzdělávání. Pro každou skupinu zaměstnanců byla vybrána školení tak, aby co nejlépe podpořila náplň jejich stávající práce a případně doplnila aktivity chybějící ke zvýšení její kvality a efektivity.


Dále bude v projektu proškoleno 10 interních lektorů - vedoucích úklidových čet, kteří budou dále vzdělávat zaměstnance z řad uklízeček/uklízečů.


Do projektu bude zapojeno celkem 42 zaměstnanců (19 prodejců a obchodních zástupců, 13 THP a 10 vedoucích uklízecích čet) v celkem 29 vzdělávacích kurzech (z toho 23 odborné vzdělávání). 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
  • Cílová skupina: Do projektu jsme zapojili celkem 42 našich zaměstnanců. Vybrali jsme zástupce ze všech klíčových oblastí podnikatelského zaměření společnosti. Cílová skupina se člení na 19 prodejců (9) a obchodních zástupců (10), 13 THP a 10 vedoucích uklízecích čet. V rámci cílové skupiny jsou přítomny také 2 osoby do 25 let, 8 osob nad 50 let, 21 žen. ; ; Z 10ti proškolených vedoucích uklízecích čet se stanou interní lektoři, kteří budou u členů svých čet zabezpečovat pravidelné odborné doškolování.; ; Cílová skupina je do projektu zapojena přímou účastí na kurzech, jejich hodnocením a následným uplatňováním nabytých vědomostí v pracovním procesu. S cílovou skupinou jsme spolupracovali již při přípravě projektu, kdy se spolupodílela na tvorbě obsahu školení.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018