Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců KONFORM - Plastic, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00014

Společnost Konform Plastic s.r.o. identifikovala potřebnost vzdělávání v mnoha oblastech podniku: klíčové pro jeho konkurenceschopnost je proškolit konstruktéry v upgradech v Catii, SurfCAM, Work NC, v oblasti vstřikování se lisařky potřebují proškolit na nových druzích forem a na novém vstřikolisu, který umožňuje lisovat díly ze dvou různých materiálů. Velice potřebné je také proškolení v celkovém řízení projektů, aby jednotlivé procesy schvalování na sebe plynule navazovaly. Z důvodu zpracovávání velkého množství měřicích protokolů je potřeba dobře znát zásady metrologie; aby došlo ke zvýšení rychlosti při vyhledávání materiálů, je nutno proškolit v kurzu IMDS3. Dalšími potřebami pro bezproblémový chod podniku jsou dobré ovládání řízení zásob a výrobní a distribuční logistiku; aby vedoucí pracovníci uměli správně vybírat podřízené a hodnotit jejich výkony, v neposlední řadě potřebují vybraní zaměstnanci dostatečně ovládat tabulkové programy, což zvýší efektivnost a přispěje k omezení rizika ztráty dat. V oblasti rovných příležitostí (RP) žadatel identifikoval potřebu vytvoření směrnice rovných příležitostí a zakomponování RP do interních dokumentů podniku.                                                                 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 1. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 54 (46 %) zaměstnanců žadatele s nedostatečnou kvalifikací či vnitrofiremní adaptabilitou. Dle pohlaví: 33 žen/21 mužů. Dle věku: 4 osoby do 25 let, 42 osob od 26-49 let, 8 osob nad 50 let. Z toho osoby ohrožené na trhu práce: 15% osob nad 50 let, 61 % žen, 7 % osob do 25 let.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018