Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců/kyň DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01386

Projekt se skládá ze šesti klíčových aktivit, které jsou následující:


Klíčová aktivita č. 01 - Řízení a administrace projektu


Klíčová aktivita č. 02 - Odborné dovednosti pro vedoucí a referenty/referentky


Klíčová aktivita č. 03 - Odborné dovednosti pro obchod v logistice


Klíčová aktivita č. 04 - Odborné dovednosti pro vrcholové vedoucí pracovníky/pracovnice


Klíčová aktivita č. 05 - Rovné příležitosti žen a mužů


Klíčová aktivita č. 06 - Zhodnocení přínosů vzdělávání a tvorba nového vzdělávacího plánu

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří vybraní zaměstnanci/zaměstnankyně společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. - 85 osob, přibližně 9 % z celkového množství zaměstnanců. Cílová skupina je tvořena:; - vrcholoví vedoucí pracovníci (ředitelé odborů a ředitelé); - vedoucí; - obchodní zástupci; - referenti.; Z výše uvedených osob je 9 žen ve věkové skupině 50+.

Příjemce

 • DHL Express (Czech republic) s.r.o.
 • IČ: 25683446
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Svatopluka Čecha
  • Číslo popisné: 516/3
  • Městská část: Přívoz
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.dhl.cz/cs/express.html

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018