Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců NOVUS Česko s.r.o. se zaměřením pro podporu rovných příležitostí na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01366

Projekt je zaměřen na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti NOVUS Česko s.r.o. s cílem zvýšení odborných schopností a dovedností na současných nebo budoucích pracovních pozicích. Na základě plánu školení bude docházet k cílenému, systematickému a konkurenceschopnému odbornému vzdělávání zaměstnanců. Tím přispěje k lepší adaptabilitě zaměstnanců. Nemalou měrou přispěje k posílení udržitelnosti pracovních míst a podpoří horizontální téma rovných příležitostí.Odborná školení jsou naplánována pro jednotlivá oddělení ve firmě a jejich zaměstnance. Systém školení, která jsou zaměřena na stejná téma je naplánován tak, že "vyšší" typ školení absolvují vedoucí pracovníci a "nižší" typ školení podřízení z daného oddělení. U jiných odborných školení jde o jediné školení a absolvují ho zaměstnanci z celého oddělení nebo část zaměstnanců z různých oddělení, kteří se danou prací zabývají. U každé KA je vždy napsáno, kdo se KA zúčastní, obsah a čím bude KA ukončena.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Ve své komplexnosti odborných školení se bude projekt dotýkat celé firmy, proto cílovou skupinou bude 191 zaměstnanců NOVUS Česko s.r.o.; Všichni zaměstnanci se zúčastní dotazníkového šetření rovných příležitostí, genderového auditu a budou zapojeni do Plánu rovných příležitostí.; Odborných školení se budou zúčastňovat i skupiny zaměstnanců zařazených do věkových skupin nad 50 let a mladých do 25 let - níže jsou vyjmenované KA, kam spadají tyto skupiny zaměstnanců. Zařazení těchto věkových skupin do KA je založeno na základě skutečného stavu zaměstnanců zaměstnaných k 1.9.2012. ; ; Věková skupina nad 50 let a zapojení do KA:; 01, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 32, 35, 36, 38 ; ; Věková skupina do 25 let a KA:; 01, 12, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 40; ; Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci společnosti NOVUS Česko s.r.o. se sídlem v Raspenavě, kteří jsou zaměstnaní na základě pracovního poměru, DPP a DPČ. V této oblasti je vysoká míra nezaměstnanosti, čímž by tento projekt umožnil pracovní příležitosti širšímu okruhu lidí. Vzhledem k rozvíjející se naší společnosti je kladen vysoký důraz na odbornost a tím nutnost proškolení v určitých odborných profesích. ; S ohledem na vysokou nezaměstnanost v tomto regionu, si samotní zaměstnanci uvědomují potřebnost a důležitost rozšíření odborných znalostí k jejich profesi, neboť mají snahu se vzdělávat i ve svém volném čase. ; Věková skupiny nad 50 let a mladí do 25 let ; K vysokým odborným nárokům je zapotřebí prohlubování odbroných znalostí již stávajících zaměstnaců ve vyšším věku, tj. nad 50 let a posílení kapacity lidských zdrojů o mladé do 25 let. ; V současné době je v pracovním poměru v naší společnosti celkem 45 zaměstnanců (z toho 21 žen) do 25 let. Z této skupiny je 7 zaměstnanců v kategorii THP, 2 v kategorii předák a 1 v kategorii TOP managementu - Vedoucí personálního oddělení. ; V současné době je v pracovním poměru v naší společnosti celkem 41 zaměstnanců (z toho 20 žen) nad 50 let. Z této skupiny je 7 zaměstnanců v kategorii předák, 2 pracovníci pracovníky kvality a 3 v kategorii TOP managemntu - Ekonom, Výkonný ředitel, Vedoucí obchodního oddělení EMCO.;

Příjemce

 • NOVUS Česko s. r. o.
 • IČ: 25427504
 • Sídlo:
  • Městská část: Raspenava
  • Město: Raspenava
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 463 61
 • http://www.novus.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018