Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ADR - Trans,s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00901

V rámci projektu budou zajištěny odborné vzdělávací aktivity pro zaměstnance společnosti zaměřené především na rozvoj systému interního vzdělávání v oblasti techniky a ekonomiky přepravy (prostřednictvím tréninkového výukového systému).U managementu a dispečerů se aktivity projektu zaměřují na odborné dovednosti v oblasti legislativy přepravy nebezpečných odpadů, managementu, práva a ekonomiky v dopravě a odborné znalosti dispečerů. U řidičů na odborné dovednosti v technice jízdy zvýšení znalostí v oblasti přepravy nebezpečných nákladů. U technického zázemí firmy pak na zvýšení kompetencí v oblasti diagnostiky poruch a posouzení stavu nákladních vozidel a na volbu správných technických postupů pro servis a údržbu. Doplňkově budou zaměstnanci managementu a dispečeři vzděláváni v obecných a jazykových dovednostech.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 48 zaměstnanců společnosti, z toho 40 řidičů, 5 vedoucích a administrativních pracovníků a 3 servisní technici.

Příjemce

 • ADR - Trans,s.r.o.
 • IČ: 27365964
 • Sídlo:
  • Ulice: Pražská
  • Číslo popisné: 600
  • Městská část: Řitka
  • Město: Řitka
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25210

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018