Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ENVITES, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01243

Předmětem projektu byla realizace obecných odborných vzdělávacích programů pro zaměstnance společnosti ENVITES spol. s r.o., jejichž potřeba vycházela z aktuální situace na trhu a rostoucích požadavků na odbornou zdatnost a kvalitu lidských zdrojů v oboru. V rámci projektu byly realizovány kurzy zaměřené na 3D modelování, elektroinstalace, logistiku výroby, obchodní dovednosti, využití nadstandardních funkcí produktů MS Office, školení rovných příležitostí či odbornou jazykovou výuku.


Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ENVITES spol. s r.o. a zvýšení adaptability a oborového know-how zaměstnanců firmy. Společnost měla před realizací projektu se školením vlastních zaměstnanců zkušenosti, kdy využívala ke školení zaměstnanců převáženě služeb externích vzdělávacích agentur.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci společnosti ENVITES, spol. s r.o. Vzhledem k rozsahu projektu a vymezení jeho aktivit zahrnovala cílová skupina širší portfolio pracovníků firmy od managementu přes konstruktéry, techniky, obchodní zástupce až po řadové dělníky. Jednalo se o zaměstnance, kteří z regionálního hlediska převažujícím výkonem své práce náleží do Jihomoravského kraje, kde je sídlo společnosti. Před realizací projektu existoval předpoklad 25 podpořených zaměstnanců společnosti ENVITES, z čehož 21 osob měli být muži a 4 ženy. Projekt nebyl zaměřen výhradně na CS žen a mužů v předdůchodovém věku, ovšem dle předpokladu mělo být 6 osob z CS starší 50 let zastoupeno mezi podpořenými osobami. ; ; Zaměstnanci byli do projektu zapojeni již v přípravné fázi, kdy vybraní klíčoví zaměstnanci spoluvytvářeli návrh potřebných školení. Do aktivit projektu byla CS zapojena aktivní účastí na jednotlivých výukových modulech. Všichni zaměstnanci byli seznámeni s předpokládaným rozsahem kurzů a jejich zaměřením a všichni se svou účastí v projektu souhlasili. CS byla silně motivována k účasti v projektu, a to především z důvodu uvědomění si silné konkurence na trhu práce a rostoucích požadavků na odborné znalosti a detailní orientaci v oboru, v němž pracují.

Příjemce

 • ENVITES, spol. s r.o.
 • IČ: 13690035
 • Sídlo:
  • Ulice: Vídeňská
  • Číslo popisné: 141/117b
  • Městská část: Dolní Heršpice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61900
 • http://www.envites.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018