Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ESA s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00462


Minulé projekty byly nastaveny zejména na rozvoj obecných znalostí, základních dovedností, vč. jazykové výuky. Současný projekt si klade za cíl rozvoj odborné kvalifikace pro přípravu zaměstnanců na výkon na profesionální úrovni. Tím se zvýší celková úroveň společnosti a poskytovaných služeb. Aby byla firma dále úspěšná na trhu, potřebuje svým zákazníkům nabídnout profesionální přístup v souladu s nejnovějšími trendy trhu. Projektem bude tento přístup zajištěn.Vzdělávání bude rozvrženo do několika oblastí-ekonomika, obchod, doprava, skladování, marketing, rozvoj lidských zdrojů, vedení, administrativa, IT. Dále bude připraveno školení pro řešení problematiky rovných příležitostí, jehož výsledky následně budou  zapracovány do celkové politiky společnosti a nastaveny nástroje pro její uplatňování.Na vzdělávací systém bude navázán talent management, kdy budou v průběhu projektu vytipováni zaměstnanci, kteří budou moci prokázat své schopnosti a postoupit na vyšší pozici. Zavedením tohoto systému chceme zatraktivnit společnost v očích "mladých" potencionálních zaměstnanců a tímto krokem zajistit diverzitu pracovních sil.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu bude zapojeno 213 zaměstnanců společnosti.

Příjemce

 • ESA s.r.o.
 • IČ: 6351141
 • Sídlo:
  • Ulice: Oldřichova
  • Číslo popisné: 158
  • Městská část: Dubí u Kladna
  • Město: Kladno
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27203

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018