Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti PTÁČEK - velkoobchod, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01239

Předmětem projektu byla realizace obecných odborných vzdělávacích programů pro zaměstnance společnosti Ptáček - velkoobchod a.s., jejichž potřeba vycházela z aktuální situace na trhu a rostoucích požadavků na odbornou zdatnost a kvalitu lidských zdrojů v oboru. V rámci projektu byly realizovány kurzy zaměřené na zvýšení odborných znalostí v oblasti technických zařízení budov (TZB), zdravotních technických instalací (TZI), inženýrských sítí (IS), školení IT (práce se systémem NAV) a dále též školení interních lektorů, školení klíčových zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí a odborné jazykové kurzy (viz výše).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s. Vzhledem k rozsahu projektu a vymezení jeho aktivit zahrnovala CS kompletní portfolio pracovníků firmy od top managementu přes střední management až po obchodní zástupce, interní lektory a ostatní profese. Jednalo se o zaměstnance, kteří z regionálního hlediska výkonem své práce náleží do většiny krajů ČR s výjimkou hl. m. Prahy.; ; Zaměstnanci byli do projektu zapojeni již v přípravné fázi, kdy vybraní klíčoví zaměstnanci spoluvytvářeli návrh potřebných školení a dávali podněty ke koncepci systému RLZ na následující období. Vlastní CS projektu byla do aktivit projektu zapojena aktivní účastí na jednotlivých výukových modulech. Každý zaměstnanec měl po celou dobu projektu vytvořen individuální vzdělávací plán, který vycházel z jeho osobní karty. CS byla silně motivována k účasti na projektu, a to především z důvodu uvědomění si silné konkurence na trhu práce a rostoucích požadavků na odborné znalosti a detailní orientaci v oboru, v němž pracují.; ; Projekt nebyl zaměřen pouze na CS žen a mužů v předdůchodovém věku, ovšem osoby starší 50 let i osoby ve věku do 25 let byly jedněmi z několika CS.

Příjemce

 • Ptáček-velkoobchod, a.s.
 • IČ: 25501143
 • Sídlo:
  • Ulice: U Velké ceny
  • Číslo popisné: 413/4
  • Městská část: Kohoutovice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 62300
 • http://www.ptacek.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018