Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01311

 


Společnost RILEX TRADERS, a.s. je finanční instituce, která operuje na stále se vyvíjejícím finančním trhu. Pro zaměstnance ve finanční sféře je nutné neustále se vzdělávat v oboru a reflektovat tak novinky na trhu i v legislativě.


Projekt reaguje na potřeby zaměstnanců prohloubit své odborné znalosti, a to zejména v oblasti práce s pohledávkami v legislativním rámci ČR.


Potřeby v oblasti vzdělávání zaměstnanců byly zjišťovány formou rozhovorů, zpětnovazebních dotazníků a v rámci zpracování zhodnocení systému vzdělávání ve společnosti.


V současné době se ukazuje, že v rámci vzdělávání zaměstnanců došlo v minulých letech k posílení měkkých dovedností v oblasti jednání s klientem, jednání s obchodními partnery, zvládání náročných situací. Co je třeba posílit je odborná stránka věci, zejména v souvislosti s neustálou změnou legislativy a právními úpravami, také produkty finančního trhu se mění takřka denně, proto je vzdělávání základní vzdělání každého nově příchozího spolupracovníka. Obchodní zástupci, finanční poradci a administrativní pracovníci zapojení do projektu se přímo podílejí na stanovení vzdělávacích okruhů.


Díky realizaci projektu se podaří zajistit nejdříve odborné vzdělávání zaměstnancům a nastavit potřebný systém vzdělávání, který odpovídá požadavkům kladeným na jejich typové pozice. Realizace projektu pozitivně ovlivní dosahování podnikatelských záměrů společnosti, ale především dojde k rozvoji nejvýznamnějších zdrojů, které podporují dosahování podnikatelských cílů, a to zaměstnanců prostřednictvím jejich vlastního přičinění.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti, především však obchodní zástupci, finanční poradci; a administrativní pracovníci

Příjemce

 • RILEX TRADERS, a. s.
 • IČ: 28280857
 • Sídlo:
  • Ulice: Radnická
  • Číslo popisné: 11
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.vzdelanyzamestnanec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018