Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Rondo obaly s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00575

Společnost Rondo obaly s.r.o. je dceřinou společností firmy Rondo AG se sídlem ve Švýcarsku a náleží do koncernu Körber AG. Byla založena v r. 2005 a v r. 2006 měla cca 25 zaměstnanců. V současné době zaměstnává přibližně 120 zaměstnanců a patří mezi nejvýznamnější středoevropské společnosti zaměřující se na výrobou obalů pro farmaceutický a kosmetický průmysl.


Z důvodu rostoucího tlaku na zvyšování kvality výroby a snižování cen výrobků je nutné neustále hledat cesty ke zvyšování efektivity práce. Jedním z prostředků vedoucích ke zvýšení efektivity práce je i systematické vzdělávání pracovníků.


V rámci snahy neustále rozvíjet zaměstnance a reagovat na vyvíjející se interní a externí faktory společnost Rondo obaly realizuje projekt zaměřený na komplexní odborné vzdělávání zaměstnanců ve výrobě. Jedná se výhradně o obecné vzdělávání.


Cílovou skupinou je 99 zaměstnanců žadatele převážně z výroby, kteří budou proškoleni v rámci 28 externích kurzů zaměřených především na odborné polygrafické dovednosti v oblastech: příprava tisku, tisk, výsek, lepení, řezání a další. V rámci projektu proběhne i kurz pro interní lektory a kurzy pro ohrožené cílové skupiny. Pro přípravu i řízení projektu byl sestaven projektový tým se zkušenostmi z oblasti řízení vzdělávacích projektů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena 99 zaměstnanci příjemce dotace, kteří budou v rámci projektu proškoleni v rámci klíčových aktivit (příprava tisku, tisk, výsek, lepení, řezání, ostatní odborné polygrafické kurzy, školení interních školitelů).; V rámci těchto 99 osob je i skupina pracovníků mladších 25 let. Na tuto cílovou skupinu je zaměřena klíčová aktivita Polygrafické minimum. Tito pracovníci mají omezenou praxi a nevhodné pracovní návyky s často omezenými všeobecnými odbornými polygrafickými znalostmi širšího rozsahu. U těchto pracovníků byla identifikována potřeba rozšíření znalostí z oboru polygrafie tak, aby se co nejdříve adaptovali na specifické podmínky v tomto oboru.; Zaměstnanci nad 50 let je další cílovou skupinou projektu. Je to skupina pracovníků napříč odděleními firmy. Mají dlouholetou praxi, avšak lze u nich očekávat ztrátu pracovní motivace a negativní vztah ke změnám.

Příjemce

 • Rondo obaly s.r.o.
 • IČ: 26398966
 • Sídlo:
  • Ulice: Zemská
  • Číslo popisné: 230
  • Městská část: Ejpovice
  • Město: Ejpovice
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 33701
 • http://rondodruck.ch/en/home.html

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018