Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti TIGRIS, spol s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.10254

Projekt řeší specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti TIGRIS, spol. s.r.o., které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici zaměstnanců ve firmě. Realizací projektu dojde ke zvýšení odborné kvalifikace a kompetencí zaměstnanců a zároveň budou nastartovány procesy směřující k vyšší kvalitě a systematičnosti řízení v oblasti podnikového vzdělávání.


Cílem společnosti je implementace moderních metod a přístupu ke vzdělání zaměstnanců, kdy jedním z cílů projektu je vyškolit kvalifikované interní lektory, kteří budou zodpovědní za rozvoj vzdělávání ve společnosti a udržení firemního know-how. Společnost působí v oblasti polygrafie, zpracování a výroby knih, kdy se jedná zejména o zakázkovou výrobu, kde právě odborné zkušenosti, znalosti a dovednosti zaměstnanců jsou rozhodující pro úspěch na trhu.


Předmětem školení, která jsou součástí projektu, je zvýšení odborných dovedností v práci s knihařskou technologií a souvisejícími profesionálními aplikacemi pro automatickou kontrolu a úpravu dokumentů. Touto technologií v rámci ČR disponuje pouze společnost TIGRIS. Systém vazby knih je zcela ojedinělý a je založený na šití knih ze dvojlistů nikoliv z knihařských složek. Školení je určeno celkem pro 18 pracovníků: 10 knihařů a 8 tiskařů, kdy pracovníci budou proškoleni v těchto kurzech: knihárenské práce, práce s tiskařským SW a digitální tisk. Oblast digitálního tisku řadíme mezi obecné vzdělávání, které tvoří 19,02 % celkových způsobilých výdajů projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena zaměstnanci společnosti TIGRIS spol., s.r.o. Ve společnosti k 31.12. 2012 bylo; zaměstnáno celkem 27 pracovníků, z čehož bylo 15 žen. Do projektu bude zapojeno celkem 18 osob (účastníci; klíčových aktivit), kdy 2 zaměstnanci budou zodpovědní za organizační zajištění projektu.; Pracovníci zapojeni do projektu zastávají následující pozice:; -knihaři:10 osob; -tiskaři:8 osob

Příjemce

 • TIGRIS, spol. s r.o.
 • IČ: 60702559
 • Sídlo:
  • Ulice: Nábřeží
  • Číslo popisné: 599
  • Městská část: Prštné
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.tigris.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018