Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců v podniku TEPLO T s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00185

Předkládaný projekt se zaměřuje na proškolení zaměstnanců firmy TEPLO T s.r.o. celkem v 7 oblastech odborného vzdělávání obecného charakteru. Během 18 měsíční realizace projektu bude proškoleno minimálně 22 osob, přičemž se někteří zaměstnanci zúčastní i více kurzů a školení (celkem 61 úspěšných absolventů).


Zaměstnanci budou proškoleni v těchto oblastech odborného vzdělávání obecného charakteru: Školení – ekonomický systém POHODA, Odborná školení obsluhy a údržby tepelných čerpadel, Odborné školení svařování a spojování potrubí, Odborné školení na správu majetku a správu budov, Odborná školení obsluhy a údržby kondenzačních kotlů malých výkonů – BAXI,FERROLII, VIESSMANN, Odborné školení AutoCad a školení interních lektorů.


 


Předkladatel projektu plánuje i po skončení projektu dále věnovat velkou pozornost dalšímu vzdělávání svých zaměstnanců a využít zkušeností získaných z projektu k vytvoření systémového přístupu v oblasti rozvoje lidských zdrojů společnosti TEPLO T s.r.o. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že společnost vybudovala školicí středisko, které hodlá využít k budoucím školením svých zaměstnanců i po skončení realizace projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou zaměstnanci žadatele.; ; Půjde o ty zaměstnance společnosti, u nichž byly na základě plánu personálních potřeb do roku 2014 identifikovány potřeby dalšího odborného vzdělávání a potřeby nárůstu jejich flexibility a adaptability ve vztahu k potřebám společnosti. ; ; Předpokládaná struktura zaměstnanců, kteří budou školeni:; Mistři 3; Ekonom 3; Účetní 3; Asistentka 1; Vedoucí zakázek (projektanti) 2; Dispečeři 5; Montéři a topiči 5

Příjemce

 • TEPLO T s.r.o.
 • IČ: 25515926
 • Sídlo:
  • Ulice: Jungmannova
  • Číslo popisné: 1899
  • Městská část: Tišnov
  • Město: Tišnov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66601

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018