Zpět

Odbornou stáží k přenosu know-how péče o osoby s Alzheimerovým onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00214

 


Potřebnost realizace tohoto projektu je podmíněna snahou stále zkvalitňovat a posouvat poskytovanou péči osobám s Alzheimerovým onemocněním na vyšší úroveň a zajišťovat tak vysokou kvalitu života pro takto nemocné osoby. Protože se stále setkáváme s nedostatečnou kvalitou sociálních služeb zaměřených na péči o osoby s demencí, považujeme za důležité předat naše zkušenosti a znalosti v této oblasti dalším poskytovatelům, kteří prostřednictvím svých zaměstnanců svou úroveň péče zvýší.


 


Odborná stáž je cíleně zaměřena na specifickou péči o osoby s Alzheimerovým onemocněním a jiným typem demence, na komunikaci s klienty, na možné variace chování klientů a v neposlední řadě na odborné terapie jako je reminiscenční terapie, ergoterapie, trénování paměti a individuální plánování, které zajišťují maximální možnoukvalitu života klientů. Velký přínos takové stáže vidíme především v tom, že stážisté mohou shlédnout aplikaci odbornosti pracovníků přímo v praxi a samotné postupy si také samy vyzkouší a natrénují. Tento způsob podpory vzdělání a nabytí pracovních zkušeností se dostává do popředí současných metod, jak zvýšit své šance na získání nebo udržení pracovního místa.


 


Realizace "Základního kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o osoby s demencí" je nutná pro splnění zákonného požadavku pro výkon tohoto povolání. Bez splnění této podmínky nemůže zájemce o tuto pracovní pozici vykonávat činnost u zaměstnavatele déle než 18 měsíců. Vzhledem ke specifickému zaměření našeho akreditovaného kurzu, vidíme účast pracovníků na tomto kurzu jako nejvhodnější řešení pro další výkon tohoto povolání u zaměstnavatele, který se specializuje na péči o osoby s Alzheimerovým onemocněním a jiným typem demence.


 


Stěžejním pilířem všech zapojených poskytovatelů sociálních služeb do tohoto projektu je poskytovat péči na maximální možné úrovni a při rom respektovat lidskou důstojnost a práva, lidskou individualitu a soukromí.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; ; Cílová skupina jsou pracovníci v sociálních službách registrovaných poskytovatelů pobytových sociálních služeb,; kteří své sociální služby poskytují ve Středočeském kraji. Pracovní náplň a předpoklad pro výkon tohoto povolání je specifikován v §116, zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Příjemce

 • Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.
 • IČ: 25156349
 • Sídlo:
  • Ulice: Velvarská
  • Číslo popisné: 1650/11
  • Městská část: Dejvice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000
 • http://www.alzheimercentrum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018