Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Odborný rozvoj zaměstnanců LG SYSTEM spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00737

 


V rámci projektu budou zajištěny vzdělávací aktivity pro zaměstnance společnosti zaměřené na získání nebo prohloubení odborných znalostí a dovedností v oblastech ICT, nastavení a správy řídících systémů a návrhu a vývoje řídící a obslužné elektroniky, vč. softwaru za současné podpory obecnějších aktivit - jazykových, obchodních a ekonomických znalostí a dovedností, které napomohou pracovníkům lépe zvládat komunikaci se zahraničními zákazníky, zpracovávat a využívat cizojazyčné materiály, být efektivnější při obchodních aktivitách a ekonomickém rozhodování.


 


Aktivity projektu budou realizovány s cílem zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a připravit vhodné prostředí ve firmě na změny ekonomických a technologických podmínek. Cílem je zvýšení nejenom adaptability zaměstnanců, ale také celé společnosti na domácím i globálním trhu.


 


Realizace projektu tak napomůže firmě být i nadále atraktivním a stabilním zaměstnavatelem pro cílovou skupinu, k čemuž přispěje rovněž realizace klíčové aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 18 zaměstnanců společnosti.

Příjemce

 • LG SYSTEM spol. s r.o.
 • IČ: 26164612
 • Sídlo:
  • Ulice: Jasmínová
  • Číslo popisné: 808
  • Městská část: Jesenice u Prahy
  • Město: Jesenice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25242

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018