Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Odborný růst pro každého zaměstnance společnosti Geis CZ

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00253

Tento projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace a odborný rozvoj zaměstnanců společnosti Geis CZ s.r.o. Obsahem klíčových aktivit je OBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ zaměstnanců z nižších, středních a manažerských pozic všech věkových kategorií bez rozdílu pohlaví. V rámci projektu chceme podpořit pracovníky v každém období jejich pracovního života a vytvořit rozvojově stabilizační vzdělávací systém doplněný o dlouhodobé cíle a strategie vzdělávání přesahující dobu realizace projektu. Inovovaný vzdělávací systém podpoří nové skupiny zaměstnanců, kteří dodnes nebyli do vzdělávacích aktivit koncepčně zapojeni (např. skupiny znevýhodněné na trhu práce, pracovníci na nižších pracovních pozicích, zaměstnanci po MD/RD apod.)

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu bude zapojeno celkem 348 zaměstnanců, z toho 51 pracovníků mladších 25 let a 56 pracovníků starších 50 let. Jsou to osoby z nižších, středních a manažerských pracovních pozic. Komunikaci s cílovou skupinou zajistí metodik vzdělávání, který ji bude průběžně informovat o aktuálních kurzech a případných změnách v harmonogramu.;

Příjemce

 • Geis CZ s.r.o.
 • IČ: 44567359
 • Sídlo:
  • Ulice: Zemská
  • Číslo popisné: 211
  • Městská část: Ejpovice
  • Město: Ejpovice
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 33701
 • http://www.geis-group.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018