Zpět

Odborný růst zaměstnanců firmy Valbek

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01196

Společnost si uvědomuje důležitost pravidelného vzdělávání zaměstnanců, rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců by měl držet krok s technickým rozvojem v hlavním oboru podnikání žadatele (inženýrské činnosti, architektonické činnosti, geologický průzkum, činnosti v oblasti IT), aby pracovníci byli schopni pružně reagovat na požadavky a možnosti trhu.


Hl. cílem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců žadatele na konkrétních prac. pozicích - programátorů, analytiků, projektantů a obch. manažerů, rozšíření jejich teoretických znalostí i praktických dovedností za účelem podpory nabídky nových služeb a produktů a dalšího rozvoje a růstu firmy.


Inovativnost projektu spočívá v následujících oblastech:- Inovace v produktu, kdy projekt zavádí nové druhy školících aktivit, je kladen důraz na odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců, které jsou nezbytné pro profesionální kontakt se zákazníky a získávání veřejných zakázek (obchodní manažeři), pro vývoj nových produktů (analytici, programátoři), rozšíření portfolia služeb (projektanti) i zákazníků, pro následný růst a akceleraci firmy a pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy (prohloubením know-how). Velké pozitivum projektu je usnadnění přístupu k veřejným zakázkám díky proškolení v projektovém řízení a získání certifikátu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: V rámci projektu je naplánováno 7 KA, veškeré aktivity se týkají odborného školení zaměstnanců společnosti, přičemž získané znalosti jsou přenositelné a využitelné i u jiných IT a projektových firem.; Školení CS jsou v souladu s pracovním zařazením zaměstnance a s jeho náplní práce. Z důvodu podnikatelské příležitosti a myšlence rozvoje stavebního software je velká část školení (KA 3 a KA 5) zaměřena zejména na pracovní pozice Analytik, Programátor a Projektant. Pro podporu prodeje nových produktů a služeb je nezbytné disponovat kvalitními obchodníky, kteří budou schopni finální produkt nabídnout klientům. Z toho důvodu je v projektu plánováno proškolení pracovníků na pozici Obchodní manažer (KA 2). ; ; Jelikož jsou výstupy firmy závislé na práci všech zaměstnanců, budou v rámci projektu proškoleni i další THP pracovníci (KA 4) - pracovníci ekonom. oddělení (finanční a obchodní ředitel, účetní, personalistka). Cílem KA 4 je seznámení se s novinkami v oblasti personálních a mzd. změn a rozšíření odborných znalostí v oblasti finan. řízení.; ; V rámci KA 7 bude vzdělán odborný pracovník na rovné příležitosti (personalistka firmy) s cílem šířit ve firmě principy rovných příležitostí a zapracovat je do nového etického kodexu firmy.; ; Celý komplex vzdělávání je doplněn o jazykové vzdělávání (KA 6) z důvodu potřeby upevnění jazyk. znalostí konverzačními kurzy v AJ.; ; Za účelem zjištění postojů zaměstnanců k firemnímu vzdělávání byl realizován začátkem r. 2012 dotazníkový průzkum, ze kt. vyplynul zájem pracovníků prohlubovat svou odbornou kvalifikaci a své jazykové znalosti. Analýza CS - viz příloha č. 8.; ; Žadatel plánuje získávat zpětnou vazbu od CS prostřednictvím dotazníků, vždy po ukončení konkrétního školení.; ; Investicí do zvyšování kvalifikace vyjadřuje zaměstnavatel svůj zájem o profesionální růst zaměstnanců a jejich osobní rozvoj, kvalifikovaní zaměstnanci budou schopni plnit kvalitně své pracovní povinnosti, z čehož budou obě strany těžit v podobě spokojených klientů.

Příjemce

 • Valbek, spol. s r.o.
 • IČ: 48266230
 • Sídlo:
  • Ulice: Vaňurova
  • Číslo popisné: 505/17
  • Městská část: Františkov u Liberce
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46007
 • http://www.valbek.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018