Zpět

Odborným vzděláním zaměstnanců k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti FERAMO

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01261

Projekt Odborným vzděláním zaměstnanců k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti FERAMO reaguje na vzdělávací potřeby zaměstnanců identifikované v rámci úzké komunikace s vedoucími jednotlivých středisek a členy vedení společnosti. Potřeby vyplývají z požadavku na zkvalitnění výroby (společnosti se nedaří úspěšně snižovat vysoké procento zmetkových výrobků) a z adaptace na nové výrobní prostředí, které souvisí s pořízením nových strojních zařízení a plánovanou instalací nové výrobní linky. S novými zařízeními, která budou ve společnosti instalována, nemají zaměstnanci žádné zkušenosti, proškolení jim umožní se na naplánované změny připravit. Zavedení vzdělávacího systému s logickou strukturou odrážející potřeby zaměstnanců a společnosti, je nezbytný předpoklad pro její další rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti za současného plnění přísných kritérií z hlediska kvality produkovaných výrobků. Projekt je určen pro klíčové skupiny zaměstnanců společnosti FERAMO (zaměstnanci technologie, kvality, údržby, výroby a managementu). Cíle bude dosaženo realizací kurzů odborného a doplňkového manažerského vzdělávání. N8klady projektu jsou v režimu de minimis. Školení budou zajištěna dodavatelsky dle pravidel OPLZZ.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Celkem 83 zaměstnanců: ; - management 7 zaměstnanců; - výrobní úsek - 41 zaměstnanců; - technologický úsek - 6 zaměstnanců; - údržba - 8 zaměstnanců; - interní auditoři a pracovníci odpovědní za kvalitu a bezpečnost výrobku - 21 zaměstnanců

Příjemce

 • Feramo Metallum International s.r.o.
 • IČ: 46962913
 • Sídlo:
  • Ulice: Vodařská
  • Číslo popisné: 108/15
  • Městská část: Horní Heršpice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61900
 • http://www.feramo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018