Zpět

Odborným vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců a konkurenceschopnosti Linaset, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01361

Systémovým cílem projektu je zvýšit adaptabilitu našich zaměstnanců a konkurenceschopnost podniku skrze zvýšení jejich odborných znalostí (odborná část) a dovedností (praktická část kurzů). Dílčí cíle projektu jsou posílení odbornosti:


- 67 osob v  problematice vstřikování plastů se zaměřením na eliminaci vad


- 10 osob v technologických postupech plastikářského provozu


- 23 osob v plastikářské výrobě a jejího zefektivňování (komplexní šk.)


- 136 osob v procesech vstřikování plastů se zaměřením na provoz výrobních technologií, zefektivňování jejich chodu a údržby


- 45 osob v procesech plastikářské produkce se zaměřením na kvalitu


- 15 osob v modulech programu CATIA


Dále:


- Implementace Programu personálních rezerv do stav.sytému roz.lids.zdrojů


- Naplnění aktivity Rovné příležitosti

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 1. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 237 zaměstnanců našeho podniku (Linaset a.s.), jedná se o pracovníky ze všech tří našich provozů. Dle předpokladu bude do projektu zapojeno 119 žen a 118 mužů, z toho 38 osob starších 50 let a 40 osob ve věku do 25 let. Předpokládáme rovněž zapojení 3 zaměstnanců se ZTP. Do ročního programu odborného vzdělávání pro systémový rozvoj LINASET budou zapojeni zaměstnanci ze všech úrovni podniku - cílovou skupinu tvoří, jak vyšší klíčoví pracovníci (ředitelé divizí, vedoucí výroby), tak pracovníci ze střední úrovně podnikové hierarchie (konstruktéři, technologové), tak z nižší úrovně (lisaři, seřizovači, režijní dělníci atd.). Do účast v programu bude zapojeno téměř 40 % lidského kapitálu podniku. Jedná se tedy o program systémového charakteru, který přinese komplexní systémový posun ve smyslu vnitropodnikového vývoje. Cílová skupina bude do realizace projektu zapojena zejména přímou účastí na odborných kurzech, případně na kurzu zaměřeného na problematiku metod a nástrojů pro srovnávání podmínek rovného zacházení.

Příjemce

 • Linaset, a.s.
 • IČ: 47674687
 • Sídlo:
  • Ulice: Československé armády
  • Číslo popisné: 362
  • Městská část: Budišov nad Budišovkou
  • Město: Budišov nad Budišovkou
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74787
 • http://www.linaset.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018