Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Odborným vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy CZ LOKO, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00960

rojekt je komplexním cíleným vzdělávacím programem pro zaměstnance CZ Loko,který vychází z dvou zásadních parametrů. Jedním jsou potřeby zaměstnanců vydefinované dotazníkovým šetřením napříč všemi zaměstnanci firmy a druhým paramentrem je definovaný směr rozvoje podnikatelské činnosti firmy CZ LOKO, a.s., jejímž cílem je rozšíření portfolia nabízených produktů na evropský a ruský trh s lokomotivami. Tento cíl bude možné naplnit pouze s kvalitně vzdělanými zaměstnanci v inovačních technologických procesech výroby,se zaměstnanci disponující AJ a RJ na komunikační úrovni, schopností ovládat specializované IT programy, prohlubováním obchodních dovedností propojených se znalostmi z marketingových strategií a komplexním zdokonalením všech zaměstnanců v odborných znalostech a dovednostech směřovaných do výroby. Takto komplexně pojatý vzdělávací modul zajistí firmě zvýšení konkurenceschopnosti, posílení pozice na trzích a její další rozvoj. Dalším neméně významným cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, kterým si upevní pozici ve firmě a posílí svou hodnotu na trhu práce.Struktura školicích aktivit byla vymezena sladěním potřeb zaměstnanců s potřebami firmy - pro všechny zaměstnance jsou připraveny zdokonalovací kurzy rozšiřující jejich odbornou způsobilost. 1. KA- Školení dle odbornosti obsahově nabízí rozvoj zaměstnanců v oboru jejich činnosti, KA 02 obsahuje povinné zkoušky a kvalifikace, které vycházejí ze zákona, v rámci KA 03 zdokonalí zaměstnanci firmy své IT dovednosti a zdokonalení AJ a RJ na komunikační úroveň proběhne v rámci KA 04. Takto komplexně sestavený obsah školicích aktivit povede k naplnění stanovených cílů firmy.Pro realizaci projektu byl stanoven odborný a kvalifikovaný projekt.tým, jehož osoby mají zkušenosti s koordinováním vzděláv. aktivit, motivováním zaměstnanců a s vedením projektů.Ve firmě se zabývají problematikou lidských zdrojů a mají zkušenosti s čerpáním dotací z projektů (Vzdělávejte se pro růst, Školení je šance a Educa).

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
  • Cílová skupina: Cílová skupina zaměstnanců zahrnuje osoby ohrožené na trhu práce (do 25 let a osoby nad 50 let), kteří budou proškoleni zejména v odborných kurzech a pro komplexnost získají i vzdělávání obecného charakteru.

Příjemce

  • CZ LOKO, a.s.
  • IČ: 61672131
  • Sídlo:
    • Ulice: Bezručovo nám. 580
    • Město: Česká Třebová 56002
  • http://www.czloko.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018