Zpět

Odborným vzděláváním ke zvýšení efektivity zaměstnanců TEDOM a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01442

Náplní projektu bylo odborné vzdělávání zaměstnanců všech divizí společnosti TEDOM a.s. Vzděláváni byli zaměstnanci, u kterých jejich vedoucí na základě hodnotících pohovorů definovali oblast vzdělávání, v nichž potřebovali prohloubit znalosti.


Společnost TEDOM a.s. se zabývá efektivním a ekologickým využitím energetických palivových zdrojů. Dnešní doba neustálých změn způsobuje, že schopnosti a dovednosti, požadované při nástupu na pracovní místo, nemohou stačit na dlouhou dobu. Neustálý rozvoj je nezbytný jak pro firmu, tak pro její zaměstnance.


Vedení společnosti si v návaznosti na výše uvedené skutečnosti uvědomuje potřebu prohloubení znalostí zaměstnanců, zvláště v oboru s souvisejícím s energetikou, protože zde dochází k častým změnám legislativy a dalších předpisů. Tento projekt navazoval na již realizovaný vzdělávací projekt z roku 2010, přišel ale s výrazně vyšším počtem odborných školení zaměřených na konkrétní pracovní pozice. Naopak jazykové, počítačové a měkké dovednosti zde figururovaly pouze jako doplnění hlavních vzdělávacích aktivit.


Důraz byl v projektu kladen na provázání náplně odborného školení s konkrétním pracovním místem. Jednotlivé vzdělávací kurzy a školení posílily a rozvinuly odbornou kvalifikaci, která je vyžadována pro konkrétní pracovní pozici. Zaměstnanci, kteří absolvovali jednotlivé vzdělávací aktivity, prohloubili své stávající znalosti a dovednosti, což zvýšilo míru udržitelnosti jejich pracovního místa. Vzdělávání jim přineslo také možnost osobního růstu a rozvinutí jejich potenciálu.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu byli zaměstnanci společnosti TEDOM a.s. z divize kogenerace, motory, energetika a správní ředitelství. Jednalo se o 463 osob.; ; Projekt byl zaměřen na tyto zaměstnance z toho důvodu, že se jednalo o kmenové pracovníky, kteří svou prací tvoří hlavní výkon firmy a podstatnou měrou udávají směr podnikové obchodní politice a kultuře. Proto se společnost rozhodla je v jejich úsilí podpořit a investovat do jejich vzdělávání, které bude prospěšné nejen pro další vývoj a směřování společnosti, ale bude přínosné také osobně pro tyto zaměstnance-dojde k upevnění jejich stávající pracovní pozice, seberealizaci a uplatnění jejich potenciálu.; ; Cílová skupina byla do projektu zapojena již v jeho přípravných fázích prostřednictvím pohovorů s vedoucími pracovníky, kdy definovali své vzdělávací potřeby s ohledem na činnosti, které vykonávají. Dnešní doba neustálých změn způsobuje, že schopnosti a dovednosti, požadované při nástupu na pracovní místo nemohou stačit na dlouhou dobu. Neustálý rozvoj je nezbytný, jak pro firmu, tak pro její zaměstnance. Vedoucí pracovníci poté vyplnili dotazník vzdělávacích potřeb za jejich oddělení a z potřeb jednotlivých oddělení byl sestaven plán vzdělávání za celou divizi.; ; Vzhledem k tomu, že společnost TEDOM a.s. působí v oblasti navázané na energetiku, musí její zaměstnanci dokonale ovládat normy a předpisy s tímto související a vyrábět kvalitní výrobky, které podléhají přísnému hodnocení kvality.; ; Cílová skupina byla do projektu v průběhu realizace zapojena prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit. Prostřednictvím realizace vzdělávání zaměstnanců byl naplněn princip celoživotního vzdělávání a učení, zvláště pak rozvíjení odborné kvalifikace pro konkrétní pracovní pozice a zvýšení udržitelnosti stávajících pracovních míst zaměstnanců.; ; Do projektu byly zapojeny také osoby mladší 25 let a osoby starší 50 let.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018