Zpět

Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00019

Vytvoření nabídky podpůrných služeb komplexního charakteru pro široký okruh definované cílové skupiny (CS) zaměřených na zkvalitnění práce a zvýšení kompetencí. Posílení odborných znalostí CS povede ke zvýšení efektivity a transparentnosti rozhodovacích procesů ve VS. Informovaný, vzdělaný a odpovědný zastupitel a úředník jsou nejlepší prevencí proti korupci a zárukou kvalitních služeb pro občany.


Dílčí cíle:1. Zajistit odborný servis pro CS při výkonu funkcí.2. Zpřístupnit znalosti CS formou školení a e-learningu.3. Zefektivnit práci obcí vytvořením uceleného seznamu nejpoužívanějších vzorů dokumentů a podání a přispět tak k větší právní jistotě občanů.4. Posilovat kvalitu řízení rozvoje obcí a posílit vazbu strateg. řízení na proces rozpočtování.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: 1.Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných celků ; 2. Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Svaz měst a obcí České republiky
 • IČ: 63113074
 • Sídlo:
  • Ulice: 5. května
  • Číslo popisné: 1640/65
  • Městská část: Nusle
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000
 • http://www.odpovednyzastupitel.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018