Zpět

ONDRÁŠ? To pravé místo pro seniory!

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00139

Chceme nadále poskytovat kvalitní sociální služby a sociální péči našim klientům, a proto je důležité komplexně podpořit odborné vzdělávání našich zaměstnanců. Plánované kurzy byly vybrány v souladu s potřebností zaměstnanců a jejich nároků na zlepšování péče o naše klienty (jako podklad jsme využili vyhodnocení individuálních vzdělávacích plánů a pravidelné hodnotící pohovory s našimi zaměstnanci). Absolvování kurzů se projeví v udržení a zlepšení těchto činností poskytovaných našimi pracovníky:


- zlepšení pomoci při zvládání běžných úkonů v životě klienta,


- zlepšení kontaktu mezi pracovníkem a klientem, ale i se společenským okolím klienta,


- zatraktivnění a zlepšení sociálně terapeutické činnosti poskytované naším domovem,


- zatraktivnění a zlepšení dalších aktivizačních činností pro naše klienty,


- zvýšení schopnosti domáhat se práv klientů, jejich zájmů a osobních záležitostí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 1 sociální pracovník a 14 pracovníků v sociálních službách, kteří v našem domově poskytují; podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž sociální situace a zdravotní; stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Tito pracovníci (mezi nimiž je pouze 1 muž) jsou v úzkém kontaktu; s našimi klienty (seniory), podporují je v soběstačnosti, napomáhají zachovávat a rozvíjet důstojný způsob života,; udržovat společenské kontakty seniorů, to vše pro spokojené dožití jejich stáří.

Příjemce

 • Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace
 • IČ: 66933722
 • Sídlo:
  • Ulice: Fryčovická
  • Číslo popisné: 518
  • Městská část: Brušperk
  • Město: Brušperk
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73944
 • http://www.domovbrusperk.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018