Zpět

Opatrovnictví a odpovědnost v sociálních službách

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00137

"Kdo za to může?" a "Rozhoduji za sebe"


 


Jde o věty vystihující charakteristiky dvou vzdělávacích kurzů, které budou v rámci projektu poskytnuty sociálním pracovníkům, pracovníkům v soc. službách a vedoucím pracovníkům v oblasti práv lidí se zdravotním postižením.


 


Kurz na téma "Kdo za to může?" se zaměřuje na problematiku odpovědnosti při poskytování soc. služeb a účastníci se dozvědí odpovědi na otázky: Kdo bude odpovědný, když se něco stane? A stát se může cokoliv, komukoliv. Kdo ale za to bude odpovídat? Kdo zaplatí škodu? Co v takové situaci dělat?


 


Kurz na téma "Rozhoduji za sebe" se zaměřuje zejména na problematiku způsobilosti k právním úkonům v nově přijatém (a již od roku 2014 účinném) občanském zákoníku. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se dozví odpovědi na otázky: Jak to bude v novém občanském zákoníku se zbavováním způsobilosti k právním úkonům? Jaké budou povinnosti a pravomoci opatrovníka? Co je to opatrovnická rada?


 


Lektoři LLP Vision jsou známí jak vysokou odborností, tak lektorskými dovednostmi. Účastníci si také cení jejich lidského přístupu. Proto i v kurzech "Kdo za to může?" a "Rozhoduji za sebe" účastníci zakusí inovativní metody a postupy výuky, díky kterým nezískají suchá fakta, které by zapomněli hned za dveřmi. Naopak výuka jim umožní mnoho situací skutečně "zažít". Pomocí rolových her, nácviků, kazuistik a simulací získají dovednosti, které nezapomenou. Takto vysoké kvality kurzů dosáhneme také díky odbornému asistentovi, který lektorům poskytne tolik v dnešní době chybějící supervizi a zpětnou vazbu.


 


Celkem v rámci projektu proběhne 26 akreditovaných kurzů. Tyto budou probíhat ve všech krajích ČR kromě Prahy.


 


Po absolvování vzdělávacích kurzů budou mít absolventi kurzů možnost využít odborné konzultace, v rámci kterých jim odborní lektoři odpovědí na dotazy z jejich praxe, související s tématem kurzů.


 


Realizace aktivit projektu je naplánovaná od září 2013 do června 2015.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • LLP Vision, s.r.o.
 • IČ: 29370523
 • Sídlo:
  • Ulice: Burešova
  • Číslo popisné: 615/6
  • Městská část: Veveří
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.llpvision.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018