Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřad Hranice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00076

 


Předmětem projektu je vytvoření dvou nových pracovních míst na odboru školství a sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce na Městském úřadu v Hranicích a další optimalizace chodu tohoto odboru i práce jeho zaměstnanců. Dle kategorizace MPSV je aktuální počet zaměstnanců OSPOD Hranice pro ORP Hranice nižší, než je doporučený počet dle standardu č. 4 s přihlédnutím k míře náročnosti případů. V rámci projektu tak dojde k navýšení počtu zaměstnanců na optimální počet a s tím budou souviset další kroky k optimalizaci chodu odboru:


 


1/ zvýšení vzdělanosti, kdy noví, ale i stávající zaměstnanci budou absolvovat akreditované vzdělávací kurzy,


 


2/ materiální a technické zázemí pro nové zaměstnance - bude kompletně upravena a vybavena kancelář, kde budou působit noví zaměstnanci přijati pro výkon SPOD a která bude sloužit jak pro jejich administrativní činnost, tak pro přímou práci s klientem.


 


Výše uvedenými kroky dojde ke zvýšení kvality výkonu SPOD a optimalizaci chodu oddělení. Zaměstnanci budou mít nižší počet klientů, bude možno rychleji a efektivněji zvládat a řešit jejich obtížné situace. Větší prostor při poskytování výkonu SPOD pro zaměstnance přináší nižší psychickou zátěž a možnost účinnější seberealizace při pomoci v problémových případech.


 


Klíčové aktivity projektu:


 
 1. Systematizace práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí

 2. Profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

 3. Materiální a technické vybavení pracovníků

 4. Řízení a administrativa projektu


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci odboru školství a sociálních věcí MěÚ Hranice vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Cílovou skupinu tvoří jak stávající zaměstnanci oddělení, tak nově přijatí dva zaměstnanci, kteří nastoupí na výkon svého zaměstnání od února 2014. Celkem se bude jednat o 10 osob (9,5 přepočteného počtu zaměstnanců). Dva noví pracovníci budou zapojeni v průběhu celého projektu samotným úvazkem a dále budou podpořeni jak formou materiální - kvalitní pracovní zázemí, tak formou vzdělávání, kdy absolvují celkem 9 vzdělávacích kurzů, které zvýší jejich kvalifikaci. Ostatní zaměstnanci budou absolvovat vzdělávání dle svých aktuálních potřeb, kdy se kurzu zúčastní každý ze stávajících zaměstnanců alespoň jednou. Motivací pro cílovou skupinu bude zvýšení jejich kvalifikace a pomoc při řešení problematických situací v zaměstnání prostřednictvím absolvování specifických kurzů zaměřených přímo na jejich potřeby.

Příjemce

 • Město Hranice
 • IČ: 00301311
 • Sídlo:
  • Ulice: Pernštejnské náměstí
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Hranice
  • Město: Hranice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75301
 • http://www.mesto-hranice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018