Zpět

Optimalizace finančního řízení a zavedení strategického plánování v oblasti bezpečnosti na Praze 4

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00027

Projekt se skládá ze dvou oblastí, které adresují nedostatky v organizaci žadatele. První oblast projektu je zaměřena na vypracování bezpečnostní strategie MČ a zavedení strategického plánování v této oblasti. Bezpečnostní strategie je základní dokument bezpečnostní politiky, který poskytne MČ rámec na řadu let, nezbytný bude soulad s bezpečnostní strategií hlavního města Prahy. Druhá oblast projektu je pak vytvoření systému efektivního finančního řízení v rámci úřadu městské části Praha 4. Záměrem je vytvoření optimálně nastaveného finančního řízení a kontrolních mechanismů včetně podpory řízení rozpočtového procesu a správy majetku. Součástí projektu je proto rovněž definice opatření v jednotlivých oblastech a vytvoření akčního plánu pro realizaci opatření v podmínkách ÚMČ. Projekt vychází z dlouhodobé prognózy rozpočtového vývoje, z aktuální situace období finanční krize a z dílčích zjištění vnitřních a externích kontrol. Realizace projektu zvýší výkonnost, kvalitu, transparentnost a efektivitu územně samosprávného celku, zavede metodickou podporu řízení ekonomiky a rozpočtového procesu v rámci územní veřejné správy a přispěje k zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání zaměstnanců v oblasti finančního řízení, správy majetku a controllingu.Hlavními cíli projektu jsou tedy zvýšení kvality řízení, financování a good governance městské části v následujících oblastech:1) návrh bezpečnostní strategie,2) návrh optimálního nastavení efektivního systému finančního řízení městské části včetně kontrolních mechanismů a návrhu optimálního nastavení systému nakupování materiálu a služeb,3) návrh optimálního nastavení efektivního systému správy majetku městské části včetně kontrolních mechanismů,4) proškolení vybraných zaměstnanců úřadu a vybraných členů zastupitelstva městské části.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: zaměstnanci úřadu městské části Praha 4 a příspěvkových organizací

Příjemce

 • Městská část Praha 4
 • IČ: 00063584
 • Sídlo:
  • Ulice: Antala Staška
  • Číslo popisné: 2059/80b
  • Městská část: Krč
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000
 • http://www.praha4.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018