Zpět

Optimalizace podmínek pro systematickou sociální práci oddělení SPOD ORP Kaplice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00004

 


Podpora minimálního personálního standardu a naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany definovaných prováděcí vyhláškou č. 473/2012 Sb. orgánem sociálně-právní ochrany dětí v obci s rozšířenou působností Kaplice. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními aj., průběžně vyhodnocuje situaci dítěte a vypracovává a aktualizuje Individuální plán ochrany dítěte, pořádá případové konference. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče). Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování,zprostředkovávají souhlasné diagnostické pobyty. Připravuje a zpracovává podklady pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a Komisi prevence.


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Kaplice
 • IČ: 00245941
 • Sídlo:
  • Ulice: Náměstí
  • Číslo popisné: 70
  • Městská část: Kaplice
  • Město: Kaplice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38241
 • http://www.mestokaplice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018