Zpět

Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na Úřadu MO Plzeň 3

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00091

Realizace projektu vychází z potřeb Městského obvodu Plzeň 3 (dále také MO), které byly identifikovány ze strany vedení města, úřadu a jednotlivých odborů. Projekt eliminuje především nedostatky identifikované v oblasti řízení procesů, zdrojů a efektivity a kvality poskytovaných služeb.


Dalším důležitým argumentem pro potřeby realizace projektu je skutečnost, že v rámci statutárního města jsou v souladu s platnou legislativou jednotlivé městské obvody, které zajišťují vybrané služby za magistrát, ale doposud se nikdo nevěnoval systémově práci s těmito organizačními jednotkami, proto je klíčové realizovat pilotně na MO Plzeň 3 (jedná se o velikostně optimální MO) takto konstruovaný projekt s cílem nastartovat proces zlepšování procesů, zavedení jednotné značky a jednotného standardu kvality služeb a následně jej šířit směrem k ostatním obvodům.


Realizace projektu je plánována na 23 měsíců. Projekt je složen ze dvou klíčových oblastí, kdy první je oblast procesního řízení a provedení personální optimalizace úřadu. Druhá oblast je následně zaměřena na zavádění standardu kvality služeb, který je založen na principu modelu CAF.


Projekt sestává ze 3 klíčových aktivit, které budou realizovány po celou dobu trvání projektu.


Obě klíčové oblasti jsou pak následně členěny do struktury klíčových aktivit a dílčích aktivit. Společné dílčí aktivity jsou:


- Realizace analytické fáze


- Identifikace klíčových opatření


- Zpracování plánu implementace klíčových opatření


- Koordinace implementace klíčových opatření


- Vzdělávání při práci s modelem/výstupy jednotlivých oblastí


Na realizaci projektu se bude podílet interní tým složený z projektového manažera, finančního manažera, dvou odborných garantů (každý za jednu oblast) a členů pracovních skupin. Jako koordinátor a odborný garant realizace projektu pak bude vystupovat dodavatel, který bude vybrán v rámci jednoho výběrového řízení.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci; ; Realizace projektu má dopad na následující cílové skupiny:; 1. Vedoucí zaměstnanci; 2. Zaměstnanci úřadu; 3. Zástupci Rady MO Plzeň 3 a vybraní zástupci dalších orgánů města

Příjemce

 • Statutární město Plzeň
 • IČ: 00075370
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Republiky
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://umo3.plzen.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018