Zpět

Optimalizace procesu poskytování státních příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu Mze, včetně pilotního ověření na organizacích Národní zemědělské muzeum a Národní hřebčín Kladruby

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00032Hlavním cílem projektu je posoudit celkový systém poskytování státních příspěvků a jejich využívání PO v rezortu


MZe z pohledu efektivity, účelnosti a hospodárnosti a navrhnout jeho optimalizaci.


Globální cíle projektu:


- zefektivnění využívaných zdrojů souvisejících se službami poskytovaných PO


- zvýšení transparentnosti vykonávaných procesů


- optimalizace procesů (rozpočet, controlling, účetnictví, výkaznictví)


- úspora finančních zdrojů


- podpora implementace nových moderních metod řízení vycházející ze zkušenosti z veřejného a komerčního


sektoru


- posouzení úrovně regulace


Specifické cíle projektu:


- snížení rizik souvisejících s výkonem svěřené agendy


- efektivní využívání informačních a komunikačních technologií


- zlepšení kvality řízení a managementuKlíčové argumenty pro potřebu realizace projektu jsou především:


- zmapování všech nabízených služeb jednotlivými PO


- stanovení relevantních nákladů na tyto služby (personální, investiční, provozní)


- zjištění efektivity spotřebovávaných zdrojů a příspěvků


- nalezení potenciálních úspor v hospodaření a řízení PO


Projekt bude zaměřen nejen na procesy realizované na ministerstvu zemědělství, ale také na vzorku dvou


vybraných příspěvkových organizací - Národní zemědělské muzeum a Národní hřebčín Kladruby. Hlavním


důvodem zahrnutí těchto PO je možnost analýzy systému na konkrétním relevantním vzorku PO, který pokrývá


hlavní možná specifika PO (předmět činnosti, velikost, územní umístění, délka existence jako PO)


Je nutné rovněž konstatovat, že současný systém neumožňuje efektivně řídit procesy ani na ně navázané služby


v souladu s požadavky efektivní veřejné správy a přátelských veřejných služeb (Smart Administration). Lze tedy


očekávat, že realizace projektu a následná optimalizace systému poskytování státních příspěvků PO bude mít


přímý pozitivní dopad na rozsah, obsah a kvalitu vykonávaných procesů.


Hlavní přínosy projektu:


- odstranění neefektivní správy přidělených zdrojů


- nalezení potenciálních úspor


- optimalizace procesů související s přidělování zdrojů a jejich spotřebouprojekt významným způsobem zdokonalý proces poskytování finančních zdrojů (příspěvků) PO a


rozsah, kvalitu poskytovaných služeb jednotlivými PO, což přispěje k zefektivnění řízení a využívání zdrojů.


Přidanou hodnotou projektu bude přímá návaznost analýzy současného stavu systému, návrhu řešení a


implementace navržených opatření do praxe.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2011 - 30. 9. 2012
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační; složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo zemědělství
 • IČ: 00020478
 • Sídlo:
  • Ulice: Těšnov
  • Číslo popisné: 65/17
  • Městská část: Karlín
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.eagri.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018